BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 26 februari 2012

Opnieuw golf van vandalisme over Doel

Twee nachten op rij vernielingen

Voorbije twee nachten werd er opnieuw op grote schaal vandalisme aangericht in Doel. Een twintigtal Nederlandse jongeren hebben doorheen het dorp vernielingen aangericht en brand gesticht in een container. Daarnaast zijn er tal van ramen aan diggelen gegooid in het ontmoetingscentrum in Doel en doorheen het dorp. Van de veiligheidsmaatregelen die vorige maand werden toegezegd is nog altijd niets te zien.

Naar aanleiding van de toenemende overlast, het vandalisme en de diefstallen stelden de bewoners van Doel in mei 2011 zelf al een veiligheidsplan op dat ze voorlegden aan het gemeentebestuur. Dat plan omvat een aantal maatregelen die praktisch gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Maar uit het plan werd door de burgemeester amper iets weerhouden.

In de nacht van oud naar nieuw werd Doel geteisterd door een illegale fuif met honderden fuifgangers. Het feit dat de politie in opdracht van de burgemeester liet begaan en burgemeester Van de Vijver het gebeuren daarna aangreep om te pleiten voor een "snelle beslissing over Doel" zorgde voor heel wat verontwaardigde reacties in en buiten Beveren. Ook de landelijke pers berichtte uitgebreid over het gebeuren.

In een gesprek tussen een delegatie van de bewoners uit Doel, de burgemeester en de commissaris van politie, kort na de feiten, werden uiteindelijk een aantal veiligheidsmaatregelen toegezegd. Dat houdt in dat een bord moet duidelijk maken dat Doel nog steeds een bewoond dorp is waar regels gelden. En dat toegang tot het dorp met een voertuig 's nachts enkel nog mogelijk is na identificatie. Volgens het gemeentebestuur wordt momenteel de technische uitvoerbaarheid onderzocht van deze maatregelen.

Met de incidenten van het voorbije weekeinde mag het duidelijk zijn dat men al veel te lang getalmd heeft en de beloofde maatregelen er onmiddellijk moeten komen. In afwachting hiervan lijkt een systeem van politiepermanentie tijdens de weekeinden en nachten de meest evidente oplossing om een einde te stellen aan het aanhoudende geweld.

Beveren is dankzij de Haven van Antwerpen één van de rijkste gemeenten van het land. Het is niet meer dan billijk dat die rijkdom tevens wordt aangewend om een deel van de ellende goed te maken waar diezelfde Haven in de deelgemeenten van Beveren rechtstreeks voor verantwoordelijk is.