BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 24 februari 2012

Polderbewoners willen geen Bevers Bokrijk in Prosperpolder

Bewonersvereniging pleit voor geïntegreerde aanpak inzake behoud van erfgoed en landschap

Voorbije dagen pakte de gemeente Beveren bij monde van Peter Deckers uit met plannen voor een toeristisch ontmoetingspunt en museum rond het polderverleden van de streek. Deckers die schepene is van toerisme in Beveren én voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever denkt aan een soort van prestigeproject in Prosperpolder. Dat zou dan samen met de afgebroken en herbouwde molen en het Hoog Huis uit Doel een nieuwe toeristische attractiepool moeten worden voor Beveren... Voor de bewonersvereniging Doel 2020 getuigt dit van bijzonder weinig visie of kennis van het poldergebied. Over de rest van het rijke bouwkundig erfgoed in de polders en in Doel wordt met geen woord gerept... Weliswaar staat er een studie op stapel om het poldererfgoed in kaart te brengen maar daar valt – vreemd genoeg - het dorp Doel dan weer buiten. Voor het dorp Doel waar al verschillende historisch waardevolle gebouwen werden kapotgeslagen door de Maatschappij van Deckers is zelfs nog geen begin gemaakt van een studie omtrent het bouwkundig erfgoed. Het maakt de huidige ijver omtrent een project rond "het polderverleden" weinig geloofwaardig.

Bijzonder cynisch is dat Deckers enkele jaren geleden ook al eens uitpakte met dit project. De locatie was toen de... St.Antoniushoeve in Prosperpolder. Die wilde men toen laten klasseren als monument naast het voorziene natuurcompensatiegebied. Maar die woorden bleken niets waard. De historische hoeve werd voorbije weken met de grond gelijkgemaakt zonder dat eigenlijk iemand wéét waarom. Alleszins niet voor een natuurcompensatiegebied. Wél voor een tijdelijk(!) natuurgebied dat in de plaats komt van een grensoverschrijdend intergetijdengebied waarvan op deze moment niemand weet of het project ooit zal worden uitgevoerd... De historische hoeve had perfect kunnen bewaard worden. Maar dat paste duidelijk niet in de plannen van Deckers en zijn vrienden. Ook elders in de polders worden opnieuw historisch waardevolle sites bedreigd door sloopaanvragen. Verontrustend daarbij is dat in géén van die gevallen die gebouwen moeten verdwijnen omwille van projecten. De aanvraag worden nu gerechtvaardigd omwille van "bouwvalligheid" of "langdurige leegstand". Ook al betreft het woningen die mits enige kleine herstelwerken perfect bewoonbaar zijn. Maar tegengaan van leegstand en bewoonbaar houden van huizen behoort duidelijk niet tot het opzet van de verschillende overheden die in de polders bouwkundig erfgoed in bezit hebben... De zelfbestelde studie omtrent poldererfgoed afwachten blijkt zelfs te veel gevraagd.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de grens van wat een samenleving in deze verdraagt is bereikt.

Noch bij de bewoners van de polders, noch bij de talrijke bezoekers en toeristen zit men te wachten op de creatie van een soort van Bevers Bokrijk als surrogaat voor het redeloos en zinloos afbraakbeleid van de gemeente, de Maatschappij en de Vlaamse overheid. Waar wél nood aan is, is aan verantwoordelijke overheden die in een bijzonder en uniek stukje Vlaanderen een duurzaam en geïntegreerd beleid (willen) voeren inzake erfgoed, landschap, natuur en grondgebonden landbouw.

Daar is gezien de huidige economische context alle ruimte toe. Zelfs binnen de Antwerpse havengemeenschap geloven momenteel nog weinigen in de noodzaak en haalbaarheid van een verdere havenuitbreiding. Een duurzame en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed en landschap kan bovendien perfect in harmonie met de aanwezigheid van een wereldhaven. De zeldzame concentratie van erfgoed in de polders aan de rand van de haven kan er zelfs een grote meerwaarde voor betekenen.