BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Brief uit Nederland aan de Vlaamse regering

Reactie uit Nederland op berichten rond mogelijke schadeclaim voor niet-ontpolderen Hedwigepolder

In verband met de ganse heisa rond mogelijke schadeclaims voor het niet-ontpolderen van de Hedwigepolder schreef Johan Robesin, Lid Provinciale Staten van Zeeland en Fractievoorzitter voor de Partij voor Zeeland (PvZ) vandaag een brief naar minister-president Kris Peeters en minister Hilde Crevits. Daarbij verwijst het Statenlid naar enkele hoogst opmerkelijke ontmoetingen en afspraken tussen Vlaanderen en Nederland uit het recente verleden. Het helpt ongetwijfeld om een en ander in een juist perspectief te plaatsen. Wij wilden u dit schrijven bijgevolg niet onthouden.

Bijlage: Brief aan Kris Peeters en Hilde Crevits over Hedwigepolder d.d. 16 januari 2012