BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 18 januari 2012

Twee opeenvolgende dagen van verkeerschaos rond Antwerpen maken duidelijk waar grenzen liggen van de Havengroei

Doel 2020 schrijft brief over geplande havenuitbreiding aan alle Vlaamse parlementsleden

De verkeerschaos gisteren en vandaag in de wijde omgeving rond Antwerpen maakt voor de zoveelste keer pijnlijk duidelijk waar de grenzen liggen van wat de regio Antwerpen aankan. Wie de kilometerslange muren vrachtwagens zag staan op alle snelwegen én het stapvoetse verkeer op de secundaire wegen tot 20 km rond Antwerpen gisteren én vandaag kan niet anders dan vaststellen dat de grens bereikt is.

Dat in deze context vanuit het Antwerps Havenbestuur nog altijd gepleit wordt voor een grootschalige uitbreiding van de Haven op Linkeroever valt moeilijk te begrijpen. Momenteel wordt er in de haven 8,6 miljoen TEU verhandeld. Volgens de cijfers van het Antwerps Havenbedrijf zelf gaat daarvan 49% over de weg. Alles samen goed voor minimum 6000 vrachtwagens per dag. Maar momenteel draait het Deurganckdok nog maar op amper 12% van zijn capaciteit. Mocht het dok op volle capaciteit draaien zou het aantal vrachtwagens per dag.... Verdubbelen! Met het Saeftinghedok waar nu op aangedrongen wordt door de Havenlobby en dat twee keer de oppervlakte beslaat van het Deurganckdok zou de Haven van Antwerpen een capaciteit krijgen van 30 miljoen TEU! Dat zou volgens de verwachte verhoudingen per dag(!) 15.000 vrachtwagens extra op de baan brengen... Daar zullen zelfs een Liefkenshoekspoortunnel en een nieuwe Oosterweelverbinding weinig aan kunnen verhelpen. Enige realiteitszin lijkt dus absoluut geboden.

Doel 2020 heeft ondertussen tegenover de Vlaamse parlementsleden zijn ongerustheid uitgedrukt over de manier waarop de Vlaamse Regering zich in haar besluitvorming rond een nieuw GRUP Afbakening Antwerpse Haven laat opjagen door de Antwerpse havenlobby. Voor het actiecomité is het onaanvaardbaar dat men zulk een ingrijpende beslissing probeert door te drukken zonder een ernstig debat in het parlement. Het actiecomité vraagt zich in de brief af of Vlaanderen zich dit soort van financiële avonturen kan permitteren in deze economisch barre tijden. Volgens het actiecomité zijn er geen economische argumenten die de uitvoering van de plannen rechtvaardigen. Want de cijfers waar de Haven van Antwerpen vandaag mee uitpakt komen niet verder dan de cijfers van... 2008(!) toen het Deurganckdok maar net in gebruik was.

Doel 2020 dringt er bij de Vlaamse parlementsleden op aan dat ze er op toezien dat de Vlaamse regering in overeenstemming met het regeerakkoord een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse doorvoert vooraleer vorm te geven aan plannen die een complete streek van de kaart willen vegen.

Bijlage: brief aan de Vlaamse Parlementsleden