BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 21 december 2011

Gemeentebestuur schiet hopeloos tekort in beveiliging van bewoners

Nu ook ramen ingegooid van bewoonde huizen in Doel

In de nacht van 20 op 21 december werden in Doel voor de zoveelste maal op rij ramen uitgegooid in het Ontmoetingscentrum te Doel.

Erger, ook in de winkel waar Marcella en Charles Kimpe – Van de Keybus wonen, werden 's nachts àl de ramen ingegooid. Andermaal het werk van onbekenden...

Wat is Beveren eigenlijk voor gemeente waar de burgemeester niet bij machte is de veiligheid te garanderen van zijn bewoners?!

Nochtans is dat één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een gemeentebestuur.

Doel is officieel nog altijd woongebied. De bewoners hebben er dezelfde rechten en plichten als overal elders in Vlaanderen. Maar het dorp wordt al maandenlang geteisterd door bandieten en vandalen. De politie van Beveren doet haar best maar zonder een globale aanpak en doortastende maatregelen blijft het dweilen met de kraan open.

De Doelenaars hebben nochtans zelf hun verantwoordelijkheid genomen met de opmaak van een uitgewerkt veiligheidsplan. Uit dat geheel van maatregelen werd echter door de burgemeester amper iets weerhouden.

Het wordt dus hoog tijd dat de burgemeester van Beveren werk maakt van een écht veiligheidsbeleid voor het belaagde Scheldedorp. D.w.z. maatregelen die méér zijn dan voor het behang.