BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 30 november 2011

Grootste havenuitbreiding voor Antwerpse Haven in 40 jaar gaat in alle stilte van start

Opnieuw bijna 400 huizen met afbraak bedreigd voor dok dat er misschien nooit komt...

Procedure GRUP gestart!

Op 28 oktober ll. is op initiatief van Vlaamse Regering de procedure voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven in alle stilte van start gegaan. Daarbij voorziet de Vlaamse Regering een uitbreiding met méér dan 1500 ha (een oppervlakte die overeenkomt met de binnenstad van Antwerpen binnen de grote Ring!) .Daarvoor moeten in totaal bijna 400(!) huizen en landbouwbedrijven verdwijnen en zullen enkele honderden mensen op korte termijn moeten verhuizen. Het gaat hem om de afbraak van het dorp Doel (nog 230 huizen) en de gehuchten en woonkernen, Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, St.Antonius, Muggenhoek, en delen van Oud en Nieuw Arenberg.

Alle bewoning en de sporen daarvan worden uitgewist. Van het bouwkundig erfgoed blijft in het ganse gebied NIETS over. Noch in Doel, noch in de omliggende polders.

Op de plannen: Toch een Saeftinghedok

In de plannen wordt voorzien in de aanleg van een Saeftinghedok met gigantische afmetingen. Het containerdok zou 4150 meter lang en 600 meter breed worden! Daartegen is het al immense Deurganckdok een klein broertje: Het Deurganckdok heeft een lengte van 2600 meter en een breedte van 450 meter.

Van de 1540 ha in te nemen gronden wordt bijna de helft ingevuld met 'gemaakte' natuur. Onmiddellijk" in te richten. Ook al komt er misschien nooit een Saeftinghedok!

Het gaat niet over louter "plannen". Samen met het nieuwe Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven worden men 4 onteigeningsplannen goedkeuren. Samen goed voor méér dan 1000 innames. De onteigeningen kunnen starten onmiddellijk nà de definitieve goedkeuring van het nieuwe GRUP.

Geen economische nood

Dat men deze plannen uitgerekend nu – in volle economische crisis – wil doordrukken lijkt ronduit absurd. Men heeft zelfs nog geen idee van wat dit alles zou kunnen kosten. Maar dat het om astronomische bedragen gaat lijkt evident. Ter vergelijking: de kostprijs voor het Deurganckdok werd geraamd op € 430 miljoen. Maar uiteindelijk kostte het dok € 594 miljoen! Voor de plannen die nu op tafel liggen mag men rekenen op een veelvoud.

In het Vlaams Regeerakkoord van 2009 werd tussen de Vlaamse meerderheidspartijen overeengekomen dat er met betrekking tot een mogelijke havenuitbreiding een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse zou gemaakt worden. Op basis daarvan zou beslist worden of het Saeftinghedok al dan niet zal worden aangelegd. Maar de MKBA is nergens te bespeuren...

Ondemocratisch en geen maatschappelijk draagvlak

Over deze verregaande plannen werd op geen enkel moment een maatschappelijk debat gevoerd. Integendeel.

Volgens de gemeente Beveren (zie verslag plenaire vergadering, pagina 17) is de beslissing om de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg te laten verdwijnen, genomen in een bijlage van de plan-MER die nooit openlijk werd gepresenteerd. De gemeente Beveren geeft hierin dus te kennen dat zij niet op de hoogte was van de beslissing tot het laten verdwijnen van twee gehuchten, en dat deze beslissing volledig ondemocratisch is gebeurd via bijlagen op administratief vlak. Dit wordt dus gezegd door burgemeester Marc Van de Vijver over de beslissingen van Vlaamse ministers die behoren tot zijn eigen partij! Dit zijn toestanden die zelfs in het verleden niet gebeurden. Dat soort verregaande beslissingen werd openlijk aangekondigd. Nu wordt dit verborgen in een niet-publieke bijlage van een milieu-effectenrapport! Terwijl een plan-MER niet eens bedoeld is voor het nemen van zulke beslissingen!

Voor deze megalomane plannen bestaat géén maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen. Economisch is er voor dit van grootschalige plannen géén enkele nood. Voor dit soort van financiële avonturen is er in Vlaanderen anno 2011 géén enkele ruimte.

Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse Regering dat zij in overeenstemming met haar eigen regeerakkoord voorafgaandelijk(!) aan de vaststelling van het GRUP een Maatschappelijke kosten-Batenanalyse uitvoert.

Doel 2020 vraagt ook dat er een einde komt aan de verdoken besluitvorming van de Vlaamse Regering en er een maatschappelijk en politiek debat komt over de wenselijkheid en haalbaarheid van dit gigantisch plan dat een ganse streek vernietigt.

Tot slot: men mag er van uitgaan dat Doel 2020 àlles zal doen om de plannen zoals ze nu op tafel liggen onmogelijk te maken.