BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 13 oktober 2011

Opnieuw op grote schaal vernielingen in Doel

Maatschappij geeft opdracht... om deuren en ramen te forceren! Bewoners vragen effectieve uitvoering veiligheidsplan

Gisterennacht werden in Doel opnieuw op grote schaal vernielingen aangericht. Daarbij valt vooral de systematiek op. Zo werden op de benedenverdieping van het voormalige klooster bijna alle ramen ingegooid. Hetzelfde voor de Parochiekring ter hoogte van taverne Doel 5 en een woning in de Camermanstraat vlak bij de kerk. Het is het zoveelste incident op rij.

De Maatschappij Linkerscheldeoever mag dan wel telkens de vermoorde onschuld spelen, uit recente incidenten blijkt dat zij niet vrijuit gaat en terzake een grote verantwoordelijkheid draagt.

Zo konden bewoners voorbije weken al herhaaldelijk vaststellen dat de Vlaamse Watermaatschappij bij controle of verwijdering van meters niet over sleutels beschikt en zich op gewelddadige wijze (het forceren van een deur, het uitslaan van een raam) toegang verschaft tot de woningen in kwestie. Die handelswijze blijkt te gebeuren in opdracht van... de Maatschappij Linkerscheldeoever.

Vorige week was een bewoner opnieuw getuige van het feit dat werknemers van de Watermaatschappij zich een toegang probeerden te forceren tot een woonst. Na verwittiging van de politie kwamen betreffende werknemers later op de dag terug met een vertegenwoordiger van de Maatschappij LSO: dhr. Anthony J. Die verklaarde dat de Maatschappij – ondanks het feit dat ze eigenaar is van de woonsten – voor heel wat huizen NIET over de sleutel beschikt. En in dat geval aan de Watermaatschappij opdracht geeft "om de deuren open te breken die dan naderhand dichtgemaakt zullen worden met houten platen."

De bewoner kreeg kort nadien van de politie telefonisch de boodschap dat "de Maatschappij opdracht mag geven om deuren open te breken omdat ze eigenaar zijn." Dat met zulke handelswijze de indruk wordt gewekt dat in Doel alles kan en mag moet niet verbazen...

De niet ophoudende stroom van incidenten illustreert de complete onkunde en/of onwil van de gemeente Beveren en de Maatschappij Linkerscheldeoever met betrekking tot het beheer en onderhoud van het onroerend patrimonium in Doel.

In verband met de aanhoudende stroom van incidenten hadden alle bewoners van Doel al in april van dit jaar een brief geschreven aan het college van burgemeester en schepenen. Dat resulteerde in een gesprek met burgemeester Van de Vijver die een delegatie van de bewoners ontving. De bewoners hebben daarop zelf een veiligheidsplan opgesteld maar daaruit werd door de burgemeester amper iets weerhouden. Uit de feiten blijkt nu dat door die minimalistische houding de criminaliteit zich ongestoord verder zet.

De inwoners van Doel hebben zoals àlle inwoners in Beveren het recht op rust en veiligheid. Die verantwoordelijkheid rust bij het Bevers gemeentebestuur. Zij dienen dit probleem onverwijld aan te pakken en op te lossen. Daartoe moet het veiligheidsplan opnieuw op tafel komen en moeten de door de bewoners gevraagde veiligheidsmaatregelen (op korte termijn) effectief worden uitgevoerd.