BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 11 oktober 2011

Gemeentebestuur Beveren speelt dubbel spel inzake poldergehuchten

Brief aan minister Crevits maakt werk van kabinet Bourgeois verdacht...

Afgelopen weekeinde pakte Marc van de Vijver, burgemeester van Beveren, uit met het nieuws dat er goede hoop is dat de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg zouden kunnen behouden worden. Dat zou het gevolg zijn van allerhande contacten tussen het gemeentebestuur van Beveren en de verschillende betrokken CD&V-ministers. Uit informatie die gisteren werd vrijgegeven door N-VA Beveren blijkt daar niets van aan. Volgens N-VA-Beveren hebben de N-VA-ministers er vorige vrijdag in de Vlaamse regering voor gepleit om Ouden Doel en Rapenburg te behouden in het GRUP Afbakening Antwerpse Haven. Maar werd het voorstel door géén van de coalitiepartners in de Vlaamse regering gesteund.

Ondertussen raakte ook een brief bekend die voor de zomer werd verstuurd aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Het betreft een gezamenlijke brief van de gemeentebesturen Beveren en Zwijndrecht, het Havenbedrijf Antwerpen, de intercommunale Interwaas en de Maatschappij LSO. Daarin wordt met géén woord gerept over het behoud van de gehuchten, wél over de zogenaamde noodzakelijkheid van nieuwe natuurgebieden. Tevens wordt in de brief het werk van de minister voor Erfgoed Geert Bourgeois verdacht gemaakt...

In de brief wordt vooral aangedrongen om met spoed het planningsproces rond de vaststelling van het GRUP af te ronden. Een van de redenen die daarvoor opgegeven wordt is de veroordeling door de rechtbank van de Maatschappij LSO tot 750.000 euro schadevergoeding en een nog lopende claim van 3,7 miljoen euro... Met andere woorden: het GRUP is nodig om het wanbeheer van de Maatschappij LSO toe te dekken. De andere "argumenten" die in de brief aan bod komen zijn van een vaagheid dat ze bezwaarlijk au sérieux kunnen genomen worden.

Opmerkelijk in de brief is dat in de gevraagde maatregelen in de eerste plaats een erfgoedlijst onder vuur wordt genomen... (blz 3 van de bijlage)

Die lijst werd begin dit jaar opgemaakt in opdracht van minister Bourgeois. De lijst is het resultaat van een onafhankelijk erfgoedonderzoek en selecteerde een tiental sites uit het gebied die van nationaal belang zijn en die in aanmerking komen voor behoud. Daarbij werden enkel die sites weerhouden die buiten het eigenlijke Saeftinghegebied liggen. Dat uitgerekend op een van die sites - Oud Arenberg 111 in Kieldrecht (expliciet met adres vermeld in de brief...) – de woordvoerder van Doel 2020 met zijn gezin woont is blijkbaar voldoende om bij de minister van Mobiliteit het werk van de minister van Erfgoed verdacht te maken.

Uit de bewoordingen die in de brief gebruikt worden blijkt duidelijk dat gemeente en maatschappij daarmee vooral de man willen spelen. "Wij stellen ons vele vragen bij het feit dat het behoud van deze hoeves ook maar in overweging wordt genomen en dit zeker in het perspectief dat de oorspronkelijke Doelenaars (sic) nagenoeg allemaal in het Sociaal Begeleidingsplan zijn gestapt. Terecht stellen zij zich immers de vraag of de Vlaamse overheid op die wijze actievoerders gaat "belonen"..." Einde citaat.

Uit al het bovenstaande blijkt dat het de gemeente Beveren en de Maatschappij LSO niet zozeer te doen is om economische noden, dan wel om hun gezicht te redden én af te rekenen met de critici van hun wanbeleid. Doel 2020 van zijn kant vraagt dat de discussie gevoerd wordt op basis van argumenten en niet op basis van allerhande drogredenen. In die zin blijft de actiegroep aandringen op een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse voor de plannen rond de Havenuitbreiding. Dat men zo een onderzoek op alle mogelijke manieren probeert te voorkomen of te reduceren tot een vodje papier is méér dan veelbetekenend.