BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persbericht Bruno Stevenheydens, 7 april 2009

Beveren bloemengemeente, maar niet meer in Doel

Vlaams Belang verzoekt college om ook dit jaar alle voorziene bloemenmanden in Doel te plaatsen

De gemeente Beveren is op de Engelsesteenweg in Doel gestart met het verwijderen van de haken waaraan men de vorige jaren tientallen bloemenmanden heeft opgehangen. Het college heeft de beslissing genomen om 2/3 van de voorziene bloemenmanden in Doel niet meer te plaatsen. Dit is weer een aanwijzing dat de overgebleven inwoners in Doel voor het gemeentebestuur niet meer van tel zijn. Verschillende inwoners zijn verbaasd en teleurgesteld dat de inkom en een deel van het centrum van Doel niet meer wordt opgefleurd met de bloemenmanden.

Op het kruispunt Oostlangeweg Ė Engelsesteenweg worden de 16 voorziene manden niet meer geplaatst. Op de Engelsesteenweg hingen vorig jaar 52 bloemenmanden, ook deze wil het college niet meer plaatsen. Hetgeen wel overblijft zijn de 22 manden op de dijk en de 16 manden in de omgeving van de kerk. Van het totaal van 106 bloemenmanden worden er nog nauwelijks 38 geplaatst. De bloemenmanden worden geplaatst vanaf half april tot eind oktober. Er is geen enkele reden om deze in Doel niet meer te voorzien. Ook de komende maanden zullen er heel wat toeristen naar Doel afzakken of de overzet van Lillo naar Doel nemen.In de verschillende deelgemeenten (waaronder Doel) werd er de voorbije jaren veel zorg besteed aan de bloemenmanden en het verzorgen van de bloemenperken. Namens de Vlaams-Belangfractie zal ik aandringen om het aantal bloemenmanden in Doel te behouden zoals de vorige jaren.

Bruno Stevenheydens
Fractievoorzitter Vlaams Belang Beveren
Volksvertegenwoordiger