BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 9 oktober 2011

Actiecomité Doel 2020 tevreden met koerswijziging gemeentebestuur Beveren

Doel 2020 is tevreden met de koerswijziging van het gemeentebestuur Beveren en de actie die het gemeentebestuur, in casu burgemeester Marc Van de Vijver en eerste schepen Peter Deckers, tevens voorzitter van de Maatschappij LSO, hebben ondernomen voor het behoud van de poldergehuchten rond Doel. Daarmee komt het gemeentebestuur van Beveren terug op eerdere verklaringen dat de gehuchten rond Doel die moeten verdwijnen voor natuurcompensaties niet zouden te handhaven zijn. Vorige maand tekenden de burgemeester en de eerste schepene al de petitie van het actiecomité RODS voor het behoud van Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen. Voorbije weken voerden zij ook gesprekken met verschillende betrokken kabinetten. Volgens Marc Van de Vijver - gisteren meegedeeld op zijn webstek - heeft het gemeentebestuur van Beveren er alle vertrouwen in dat de Vlaamse Regering haar beslissing van september 2009 zal herzien.

Voor Doel 2020 is het behoud van de gehuchten de evidentie zelve. Er bestaat geen enkel zinnig argument om de woonkernen en geïsoleerde woningen en hoeves in de polder niet te behouden. Dat ook het gemeentebestuur dit nu inziet is alleen maar toe te juichen. Het actiecomité vraagt wel dat de burgemeester en de eerste schepen nu ook handelen naar hun overtuiging. Dat wil zeggen dat er onmiddellijk een einde komt aan de sloop van woningen en hoeves in de polder. De sloopaanvragen voor huizen en hoeves waar zelden iets aan ontbreekt komen van de Maatschappij Linkerscheldeoever (voorzitter: Peter Deckers) en worden positief geadviseerd door het gemeentebestuur van Beveren (burgemeester: Marc Van de Vijver). Zij kunnen daarmee laten zien dat het hen in de strijd voor de gehuchten écht menens is.