BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 7 september 2011

Uitleg Vlaamse ministers ivm kritiek van inspectie financiŽn op uitbreiding Antwerpse Haven klopt niet

700ha woon- en landbouwgebied vergeten in sociaal begeleidingsplan

In een reactie op het bekend worden van een ongunstig advies van de inspectie financiŽn voor de havenuitbreidingsplannen probeerden de ministers Crevits en Muyters vandaag om de zaak te minimaliseren. Minister Crevits gaat zelfs zover om de zaak te ontkennen. Nog altijd volgens Crevits is er op 15 juli trouwens een oplossing gegeven aan "de opmerkingen" van financiŽn. Dat laatste is onwaar en is zwart op wit te lezen in een brief van dhr. Muyters aan zijn collega mevr. Crevits. U vindt die brief in bijlage. De oplossing die minister Muyters in die brief van 15 juli voorstelt is op zijn minst vreemd te noemen...

Minister Crevits stelt in een reactie vandaag dat het hier om niets meer gaat dan "enkele opmerkingen" over het sociaal begeleidingsplan. Dat klopt evenmin. Het gaat wel degelijk om een negatief advies dat de inspectie van financiŽn afleverde in het kader van de beslissingen rond het GRUP Afbakening Antwerpse Haven. Het ongunstig advies slaat in het bijzonder op het Sociaal Begeleidingsplan voor wie ten gevolge van het GRUP onteigend dreigt te worden. Daarbij werd zomaar eventjes 700 ha te onteigenen gebied over het hoofd gezien!

Momenteel wordt binnen de Vlaamse administratie in alle stilte een nieuw GRUP Afbakening Antwerpse Haven voorbereid. Daarbij wil de Vlaamse Regering een maximale inname van gronden: alles samen 1500 ha.

Als die 1500 ha effectief worden ingenomen voor de haven dienen niet minder dan 1119(!) innemingen te gebeuren en zullen 155 extra woonsten en hoeven verdwijnen. Doel niet meegeteld! Voor dat megalomane plan werden intussen 4 onteigeningsplannen opgemaakt die moeten uitgevoerd door respectievelijk Natuur en Bos; Maatschappij Linkerscheldeoever en Waterwegen en Zeekanaal. Het openbaar onderzoek voor het GRUP heeft men daarvoor niet willen afwachten. Want de onteigeningsplannen zijn allemaal al tot in de puntjes opgemaakt...

Deze maximalistische inname die de Vlaamse Regering wil doordrukken gaat vťťl verder dan wat er in het regeerakkoord van 2009 is neergeschreven. Er was in dat akkoord ook enkel sprake van een sociaal begeleidingsplan voor natuurgebieden ten noorden van de zogenaamde Saeftinghezone en de dorpskern van Doel. En dŗŗrop slaat het negatief advies van de inspecteur-generaal van financiŽn. De inspecteur merkt op dat de contouren van het GRUP nu veel ruimer worden vastgesteld dan overeengekomen in 2009 en dat dat uiteraard een "bijkomende budgettaire weerslag" zal hebben. Het komt er dus op neer dat men is "vergeten" een woon- en landbouwgebied van 700(!) hectaren mee op te nemen in het sociaal begeleidingsplan. Iets wat men nu gauw-gauw wil rechtzetten tťgen het advies van financiŽn in... Een fragment uit de brief van de inspecteur-generaal van financiŽn vindt u eveneens in bijlage.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat de ganse procedure rond het GRUP Afbakening Antwerpse Haven met plak en spuug aan elkaar hangt. Dat geldt niet alleen voor het sociaal Begeleidingsplan. Ook over de feitelijke havenuitbreiding blijft er een waas van financiŽle onduidelijkheid hangen. Zo maakte een non-paper van de Vlaamse Regering eerder duidelijk dat de Kosten-Batenanalyse (wŗt ook de uitkomst is) gťťn invloed mocht hebben op de besluitvorming rond de Havenuitbreiding.

Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse Regering dat er een einde komt aan deze achterkamertjespolitiek. De Vlaamse Regering heeft inzake haar eigen wetten een voorbeeldfunctie te vervullen. Het actiecomitť dringt er ook op aan dat de totstandkoming van een nieuw GRUP gebeurt in volle transparantie, in dialoog met alle betrokkenen Ė ook dus met de honderden bewoners die men wil opruimen - ťn met respect voor de inspraak van de burgers bij het openbaar onderzoek.