BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 25 augustus 2011

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) desinformeert publiek over procedure GRUP

Ook laatste ontmoetingsplaats Doelenaars wordt aangepakt

De actiegroep Doel 2020 is niet spreken over de manier waarop de Maatschappij Linkerscheldeoever het publiek probeert te desinformeren omtrent de komende planwijziging voor Doel en omgeving. Ook in verband met de aanhoudende problemen in Doel blijft de Maatschappij haar verantwoordelijkheid ontvluchten. Dat blijkt uit de laatste nieuwsbrief van de Maatschappij.

In de laatste nieuwsbrief van de Maatschappij Linkerscheldeoever (Halo) die deze week uitkomt kopt de Maatschappij dat de procedure voor de Havenbegrenzing in "laatste rechte lijn" zit. Of dat echt zo is valt nog te bezien. Opmerkelijk is vooral dat er in het overzicht dat de Maatschappij geeft over de totstandkoming van een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Antwerpse Haven op géén enkel moment sprake is van het openbaar onderzoek dat het GRUP moet ondergaan. Volgens Halo moet de Vlaamse Regering enkel nog een voorlopige vaststelling doen van het GRUP "waarna tot de definitieve vaststelling kan worden overgegaan". Dat laatste is een leugen die compleet voorbijgaat aan de inspraak van alle betrokken actoren (zgn. Plenaire Vergadering) en het brede publiek (3 maanden openbaar onderzoek!). De Maatschappij die het elders heeft over haar "Maatschappelijke opdracht" in het Waasland ziet er dus geen graten in om de totstandkoming van het GRUP voor te stellen als een "fait accompli". Én in alle talen te zwijgen over een publiek onderzoek.

Nog steeds volgens Halo zal er met de definitieve vaststelling van het GRUP een einde komen "aan de aanhoudende rechtsonzekerheid in het hele gebied". En om dat te illustreren heeft de maatschappij het over de "onhoudbare situatie in Doel-centrum. Daar escaleren de juridische procedures en lopen de kosten voor instandhouding, onderhoud en beveiliging van de leegstaande gebouwen en terreinen steeds hoger op." Dat dat laatste vooral de schuld is van de Maatschappij zelf die in Doel handelt tegen zowat alle rechtsregels in mogen de lezers van Halo niet vernemen. Nochtans is het nog altijd geldende gewestplan voor Doel bijzonder duidelijk. Daarin staat letterlijk: "IV. DOEL 12, A. Omwille van de rechtszekerheid en op grond van de bestaande bebouwing en goedgekeurde nog niet vervallen verkavelingen wordt Doel-dorp als woongebied en woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde aangeduid." Van die bepaling heeft de Maatschappij zich de voorbije jaren NIETS aangetrokken. Zij heeft er juist alles aan gedaan om Doel als woongebied van de kaart te vegen, de mensen te verjagen en er het leven van wie overbleef tot een hel te maken. Daarvoor is deze Maatschappij niet alleen veroordeeld door verschillende rechtbanken. Zij zal daarvoor de komende maanden ook verschillende miljoenen euro aan schadeclaims moeten betalen. Maar geen van de bestuurders die erover denkt omwille van dit wanbeleid op te stappen...

Ondanks die veroordelingen gaan de bestuurders van de Maatschappij verder met hun vernielingswerk. Sedert verschillende maanden proberen zij nu ook de werking van het gemeenschapshuis De Doolen lam te leggen. De Doolen – de vroegere jongensschool van Doel – wordt al meer dan 10 jaar beheerd door een vzw en is de laatste ontmoetingsplaats die de Doelenaars nog rest. De voorbije jaren vonden er tal van evenementen plaats. En er werden al honderden groepen uit alle hoeken van het land ontvangen. Bij de jaarlijkse Scheldewijdingsfeesten (nu zondag a.s. voor de 37e keer) vormt De Doolen zowat het centrum waarrond de feesten zich afspelen. Het is duidelijk dat de Maatschappij met haar actie tegen De Doolen probeert om àlle leven in Doel dood te knijpen. In hoeverre zij dat kan rijmen met haar "Maatschappelijke opdracht" is een raadsel. De advocaten van Doel 2020 konden vooralsnog verhinderen dat De Doolen nog voor de Scheldewijdingsfeesten ontruimd moest worden. De zaak krijgt begin september haar beslag voor de rechtbank.