VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

Persmededeling Doel 2020, 22 juni 2011

Geheime documenten Vlaamse Regering over Doel ter sprake in Vlaams parlement

Vandaag in het vragenuur van het Vlaams Parlement kwam Doel en de zogenaamde non-paper van de Vlaamse Regering ter sprake bij de actuele vragen.

Het verslag van de handelingen van het Vlaams Parlement m.b.t. de mondelinge vraag van de heer Filip Watteeuw (Groen!) aan Minister-President Kris Peeters is te vinden via: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=637336

Eerste belangrijke opmerking: volgens minister-president Kris Peeters is de non-paper een werkinstrument om de betrokken ministers toe te laten om de verschillende ideeën bij elkaar af te toetsen. Daar is op zich niets mis mee. Maar deze non-paper wordt ook afgetoetst buiten(!) de ministeriële kabinetten. Meer bepaald bij het Antwerps Havenbedrijf, BAM en een lobbyist van de Boerenbond. Dat alles zonder dat het Vlaams Parlement daar enig zicht op heeft.

Andere belangrijke opmerking: Over de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse voor het Saeftinghedok wordt in de non-paper geschreven dat de studie niet dient om een draagvlak te creëren maar dat het een "beleidsondersteunend instrument" moet zijn. Met andere woorden: de studie dient voor het behang. Voor een "gedachtewisseling" op papier wel zéér verstrekkend...