BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 21 juni 2011

Vlaamse Regering wil Doel laten verdwijnen door aanleg bouwdok Oosterweeltunnel!

Non-paper van Vlaamse Regering bewijst vals spel van Vlaamse Regering....

Op vraag van Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) antwoordde minister van Openbare Werken Hilde Crevits deze week dat er voor de bouw van de Oosterweeltunnel nog vier locaties in de running zijn. In de Waaslandhaven zouden twee locaties onderzocht zijn. Het gaat om de plaats waar de toekomstige uitbreiding van het Verrebroekdok zou komen en de zogenaamde Saeftingezone in Doel.

Ondertussen blijkt uit een geheime 'non-paper' van de Vlaamse Regering en andere vertrouwelijke documenten met betrekking tot het GRUP Afbakening Antwerpse Haven dat in overleg met BAM, Boerenbond en het Antwerps Havenbedrijf een scenario wordt uitgewerkt waarbij niet alleen Doel maar ook al de polders daaromheen worden opgeofferd aan de Antwerpse Haven. In totaal gaat het om zo een 1.600ha(!) en 378(!) wooneenheden die moeten verdwijnen voor de Havenuitbreiding (met inbegrip van de gehuchten Ouden Doel, Saftingen en Rapenburg). Dat gaat nog verder dan de meest maximalistische visie uit het vroegere MER-rapport: de zogenaamde B1-variant (zie non-paper blz 5 bovenaan onder 'verwijderd').

Een Kosten-Batenanalyse over het Saeftingedok werd nochtans nooit gemaakt... In Antwerpse havenkringen duiken bovendien steeds meer twijfels op over de economische en financiële haalbaarheid van een Saeftingedok (twee keer zo groot als het quasi onbenutte Deurganckdok). Maar ondertussen wordt wel alles in gereedheid gebracht om een gebied van 1.600 ha te zuiveren van elke menselijke aanwezigheid. Het dok wordt niet alleen ingetekend in het GRUP, de stedenbouwkundige voorschriften worden (zie non-paper blz. 4) zo aangepast dat bij goedkeuring van het GRUP in Doel kan gestart worden met de graafwerken voor een gigantische bouwput. Dat is een pak duurder dan de bouw in een bestaand droogdok te Vlissingen. Maar daarmee is men wel gelijk voor goed van dat lastige dorp van af. Ook al komt het Saeftingedok er nooit...

Terzelfder tijd wil de Vlaamse Regering een aanvang nemen met onteigeningen in het ruimere gebied rond Doel. Daartoe wordt samen met het GRUP een onteigeningsplan en een zogenaamd sociaal begeleidingsplan in werking gezet. Die onteigeningen wil men doorzetten los van de feitelijke uitvoering van het Saeftingedok. M.a.w. of er van de plannen iets in huis komt of niet, de Haven wil er zijn handen vrij, de mensen moeten er wég en de huizen worden afgebroken. Enkel voor landbouwers werd - vooral door het lobbywerk vanuit Boerenbond - tijdelijk gebruik van landbouwgronden afgedongen.

Van het bouwkundig erfgoed blijft in Doel en de ganse polder NIETS bewaard. De geklasseerde monumenten in Doel moeten afgebroken en elders opgebouwd. (zie non-paper blz. 7 en 8)

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse mbt. tot het Saeftingedok die op vraag van verschillende regeringsleden zal gemaakt worden wordt géén studie naar de haalbaarheid van het project maar een "beslissingsondersteunend" element. Met andere woorden: pure oogverblinding. (zie non-paper opmerking d2 en onder hoofding 'verwijderd' blz. 5)

Dit alles wordt momenteel voorbereid binnen de Vlaamse Regering in nauw (en geheim) overleg met een beperkt aantal actoren uit het zogenaamde maatschappelijk middenveld (BAM – BB – Antwerps Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldeoever). Op die manier probeert men de rol van de zogenaamde Plenaire Vergadering GRUP die advies moet geven na de Voorlopige vaststelling van het GRUP bij voorbaat te neutraliseren. Bewoners en actiegroepen worden zelfs al bij voorbaat buiten beschouwing gelaten.

Een procesmanager van het kabinet Crevits moet ervoor zorgen dat dit alles rond geraakt tegen oktober 2011. (non-paper blz. 8)

Deze documenten van de Vlaamse Regering lezen als een horrorverhaal. Ze zijn nochtans bittere realiteit.

Voor Doel 2020 zijn ze de negatie van alles wat een democratische samenleving voorstaat.

Men gaat hier niet alleen voorbij aan de mens. Men speelt ook vals spel door voorafgaand aan de voorziene procedures het dossier af te stemmen op de wensen van economische partners zoals BB, BAM en AGHA. Zonder mogelijke tegenspraak van andere betrokkenen. Bovenop wordt de MBKA die onderzoek moet doen naar de haalbaarheid van een méér dan megalomaan project herleid tot een studietje op bestelling dat het groot gelijk van de opruimers moet bevestigen.

Bijlage 1: de zogenaamde 'non-paper aan de leden van de Vlaamse Regering', officieel niet bestaand document dat dus ook niet kan opgevraagd door het Vlaams Parlement. Maar de nota is wél ter beschikking van verschillende actoren uit het zgn. maatschappelijk middenveld...

Bijlage 2: foto met aanduiding van het gebied van 1600ha dat men wil innemen voor verdere havenuitbreiding.