BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 19 juni 2011

Opnieuw (onaangekondigde) afbraken in Doel

Prosperpolder: een plas- en drasgebied van méér dan 100 miljoen euro...

Gisterenmorgen zijn in alle vroegte opnieuw afbraakwerken gestart in Doel. Het betreft twee woonsten en een boerderij die gelegen zijn buiten de dorpskom van Doel. De manier waarop de afbraken hebben plaatsgevonden – voor dag en dauw én onaangekondigd – zijn symptomatisch voor de manier waarop de Vlaamse overheid – ondanks alle gerechtelijke uitspraken - haar vernietigingspolitiek verderzet in Doel en de omliggend polders. Momenteel is nog onduidelijk welke administratie opdracht gaf tot de afbraak. Maar de advocaten van Doel 2020 onderzoeken wel of er opnieuw sprake is van inbreuken op het verbod op afbraak in Doel.

De afbraakwerken van zaterdagmorgen hadden duidelijk de bedoeling om snel een onomkeerbare situatie te creëren. De oude boerderij aan het Paardenschor werd met zwaar materiaal ingestampt. Op die manier blijft verdere sloop de enige optie... Of er voldaan is aan de zogenaamde erfgoedtoets is nog onbekend. Die bepaalt namelijk dat gebouwen met erfgoedwaarde niet zomaar kunnen gesloopt worden.

Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder willen dat er een einde komt aan de willekeurige afbraken in en rond Doel van vaak bouwkundig waardevolle gebouwen. Die zijn vaak beeldbepalend en zijn het tastbaar geheugen van de streek.

De actiegroepen verbazen zich ook over het feit dat de afbraken ongestoord konden doorgaan terwijl voor eenvoudige opruimings- en instandhoudingswerken aan het recent beschermde Hof ter Walle in Kieldrecht een PV werd opgesteld door 'Natuur en Bos'... zodat deze dringende onderhoudswerken niet kunnen uitgevoerd worden...

Dat is allemaal toch wel erg toevallig.

Noch voor Doel, noch voor de polders rond Doel, bestaat er een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan dat de aan gang zijnde afbraakpolitiek rechtvaardigt. En toch handelt de Vlaamse overheid alsof het gebied moet gezuiverd van bewoners en alles wat aan (historische) bewoning herinnert, moet afgebroken. Dat is onaanvaardbaar. De Vlaamse overheid dient in de eerste plaats haar eigen wetten (en bestemmingsplannen) te respecteren.

Tot wat de onbezonnenheid van de Vlaamse Regering - en het in het bijzonder haar minister-president Kris Peeters - kan leiden heeft iedereen afgelopen weekeinde moeten vaststellen. De beslissing van de Nederlandse Regering om de Hedwigepolder te behouden en te kiezen voor een alternatief maakt dat 170 ha en 14 hoeves en huizen in Prosperpolder door de Vlaamse Regering onteigend zijn voor niets!

De Hedwigepolder en de Prosperpolder maken samen deel uit van één ondeelbaar grensoverschrijdend project, in totaal bijna 500 ha groot. Ondanks het feit dat Nederland nog geen definitieve beslissing had genomen omtrent de Hedwigepolder werden er in Prosperpolder reeds onteigeningen uitgevoerd, werden er 14 gezinnen verdreven en werd er gestart met de aanleg van een nieuwe Scheldedijk. Een kostenplaatje van méér dan 100 miljoen euro. Allemaal voor niets dus... Blijkbaar zag de Vlaamse overheid de bui al hangen want voor het gebied werd enkele weken een nieuwe bouwaanvraag ingediend om het om te vormen tot... een zandopslag en een plas- en drasgebied voor weidevogels. Daarmee heeft Doel nu ook het duurste plas en drasgebied ter wereld!