BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 juni 2011

Bewoners dringen opnieuw aan op veiligheidsmaatregelen en stellen zelf plan voor

burgemeester van Beveren ontvangt (eindelijk) bewoners Doel

Op 3 juni ll. heeft de burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver, een delegatie ontvangen van de inwoners van Doel. Die hadden eerder, op 13 april 2011, namens alle bewoners, een open brief geschreven aan het gemeentebestuur van Beveren. De brief was vergezeld van een uitgebreid voorstel tot veiligheidsplan voor Doel en werd ondertekend door bijna alle inwoners van het dorp. Hij werd ook bezorgd aan alle gemeenteraadsleden.

In deze brief klagen de bewoners het escalerende vandalisme en de onveiligheidssituatie aan die heerst in hun dorp. Zij vragen om meer en betere maatregelen die de criminaliteit in Doel moeten tegengaan.

Als gevolg van de uitzonderlijke situatie waarin Doel zich bevindt, wordt het dorp iedere week opnieuw geteisterd door vandalen, inbrekers en bendes. Alle bewoners van Doel leven permanent in een sfeer van angst en onveiligheid. In bijlage bij de open brief aan het college werd een lijst toegevoegd van alle feiten die door bewoners in de voorbije 10 maanden zijn opgemerkt. Deze lijst bevat maar liefst 95 criminele feiten van welke 76 feiten hebben plaatsgevonden (periode februari-mei 2011) in de afgelopen 4 maanden. Veertien van deze feiten bestaan uit bendes die overal in het dorp vernielingen aanbrengen. Twee feiten bestaan uit brandstichting met grote schade. Dit is enkel het topje van de ijsberg. Veel feiten worden niet eens geregistreerd door de bewoners.

In navolging van de open brief werd een gesprek toegezegd op vrijdag 3 juni. Daarbij is een delegatie van de bewoners ontvangen door burgemeester Van De Vijver bijgestaan door korpschef Mares en commissaris Van De Velde. Voorafgaandelijk aan het gesprek hebben de bewoners van Doel zelf een lijst van mogelijke veiligheidsmaatregelen opgesteld (zie bijlage). Tijdens het gesprek zijn deze maatregelen ook concreet besproken. Een aantal maatregelen zijn concreet afgesproken, een aantal andere worden verder bestudeerd. Al die maatregelen wil de gemeente Beveren presenteren in een globaal actieplan.

De bewoners van Doel zijn gematigd positief over de uitkomst van het gesprek. Zij zijn tevreden dat de gemeente Beveren de uitzonderlijke problematiek in Doel eindelijk erkent, hun noodkreten eindelijk serieus neemt en zij bereid is eindelijk effectieve maatregelen te nemen.

Toch blijft de vraag naar de effectiviteit van de geplande maatregelen. Uit het door de bewoners opgestelde veiligheidsplan werden slechts enkele maatregelen weerhouden. Bovendien is er – met de vakantiemaanden voor de deur - de vraag naar de snelheid waarmee de maatregelen van kracht worden. Voor de bewoners is het duidelijk dat er geen weken meer kan getalmd worden.

Er is afgesproken dat er tijdig een evaluatie volgt. De bewoners vragen alleszins – voor wat het veiligheidsaspect betreft - blijvend overleg met schepencollege.