BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 april 2011

Ontpoldering Hedwigepolder geen eis meer van Nederlandse milieuverenigingen!

170 ha en 14 hoeves en huizen in Prosperpolder werden door de Vlaamse Regering onteigend voor niets!

Ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen is geen harde eis meer van de Zeeuwse Milieufederatie. Dat meldt de natuurorganisatie, die een doorbraak wil in "de impasse waarin het slepende conflict over het natuurherstel in de Westerschelde zich bevindt", op haar website. Ook de natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap laat de eis vallen.

Nederland en Vlaanderen sloten in 2005 een verdrag waarin de verruiming van de vaargeul naar Antwerpen werd afgesproken. Ze zouden als zogenaamde compensatie de natuurwaarden versterken en de Hertogin Hedwigepolder samen met een deel van de Vlaamse Prosperpolder ontpolderen. Dat stuitte op veel verzet van Zeeuwen, die geen land willen teruggeven aan het water. Maar ook vlaamse landbouwers en Doel 2020 verzetten zich hevig tegen project. Volgens de bewonersvereniging is het project niets meer dan een verdoken manier om de polders rond Doel verder te vernietigen en te zuiveren van bewoning. Het actiecomité stapte hiervoor trouwens ook naar de Raad van State.

In totaal omvat het ganse intergetijdenproject bijna 500 ha waarvan 170 ha zich in de Vlaamse Posperpolder bevindt. Het is een grensoverschrijdend project dat één en ondeelbaar is met de Nederlandse Hertogin Hedwigepolder.

Het huidige kabinet in Nederland had eerder in haar regeerakkoord opgenomen dat de regering "in overleg met Vlaanderen een alternatief ontwikkelt voor de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen." Dat alternatief waarbij vooral aan versterking van natuurwaarden wordt gedacht maar de polder intact blijft lijkt nu zo goed als een feit. Dat het dossier uiteindelijk deze wending heeft genomen is het gevolg van het respect in Nederland voor de voorgeschreven procedures. Én van het feit dat argumenten en bezwaren tegen de plannen van de overheid er wél ernstig worden genomen.

Dat staat in schril contrast met de gevolgde werkwijze van de Vlaamse overheid. Ondanks het feit dat het om één (grensoverschrijdend) project gaat en er nog een procedure loopt voor de Belgische Raad van State gaf de Vlaamse Regering alvast de opdracht om de onteigeningen aan Vlaamse kant al door te zetten én te starten met de werken...

Sedert meer dan een jaar rijden de graafmachines in Prosperpolder af en aan. Sedert begin van dit jaar werden – in tegenstelling met alle afspraken – verschillende verbindingswegen tussen Ouden Doel en Prosperpolder met hekkens(!) afgesloten. 14 gezinnen moesten gedwongen vertrekken. Afgelopen weekeinde diende taverne de Schoof na betekening door de deurwaarder de deuren te sluiten. In totaal 170 ha landbouwgrond en historisch cultuurlandschap die worden kapot gemaakt. Allemaal voor niets dus...

Het is de zoveelste illustratie op rij van de voortvarendheid en onbedachtzaamheid waarmee de Vlaamse Regering handelt op de Linkerscheldeoever