BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 14 april 2009

Afbraak bedreigt dinsdagmorgen eerste KunstDoel-projecten

Doel 2020 zal - ondanks dwangsommen - werken opnieuw stilleggen vanaf 6u30

Dinsdagmorgen willen de slopers in Doel het voormalige Hotel Europe en een belendend pand slopen. Daarvoor werd vrijdag reeds een deel van de straat afgezet. Doel 2020 zal die sloop opnieuw proberen voorkomen. En dat met dakbezettingen en de instelling van een cordon sanitaire rond het aanwezige werfmateriaal.

Gisteren en vandaag werden de twee bedreigde panden in de Camermanstraat onder voogdij genomen door kunstenaars van het Doel-Outside project.

Jelle Geudens, Diederik Jeangout en Nils Bogaerts van St.-Lucas Antwerpen adopteerden het rijhuis naast Hotel Europe. Hun werk sluit aan bij de opvatting dat Doel niet zomaar bestaat uit enkele koppige bewoners. 'Het vriendelijk verzet bestaat uit allerlei mensen met verschillende achtergronden, interesses, leeftijden en woonplaatsen. Het is een groep mensen van overal ter lande, en zelfs daarbuiten. Die idee van breed verzet kan je mits goede wil ook terugvinden in ons werk.'

Catharina De Laedt heeft via haar man Michel een band met hotel Europe. Zijn oom Albert heeft in het gebouw gewoond voordat het een hotel is geworden. Hij lag tevens aan de basis van de VVV van Doel. Albert is een 20-tal jaar geleden overleden (in Doel), maar zijn echtgenote leeft nog. Catharina en Michel zijn, voordat ze beslist hebben aan KD-Outside mee te doen, met de weduwe gaan praten en zij vond het fantastisch dat er nog steeds mensen bereid gevonden worden om voor het behoud van Doel te blijven opkomen.

Ondertussen begint wat zich in Doel afspeelt hoe langer, hoe meer de vorm aan te nemen van wat zich voordoet in totalitaire regimes. Ook daar wordt vreedzaam protest in de kiem gesmoord, wordt kunst gezien als een bedreiging, gaat men dialoog uit de weg en worden mensen tot complete wanhoop gedreven.

Tegenover de zinloze afbraakacties van de Vlaamse overheid zien wij ons verzet als een democratische plicht. Met de actie van dinsdag zullen we ervoor zorgen dat het fysiek onmogelijk wordt de huizen in de Camermanstraat af te breken. Wij zullen bovendien (letterlijk) een dam opwerpen tegen het bulldozergeweld.