BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 25 februari 2011

Vlaamse overheid geeft via officiŽle website al jaren valse informatie over Doel

Mensen die via Geoportaal Vlaanderen op zoek gaan naar officiŽle informatie over de planbestemming van Doel en de andere poldergemeenten worden daar geconfronteerd met volledig foutieve informatie. En dat al gedurende mťťr dan ŗcht jaar!

De versie die in het Geoportaal wordt weergegeven voor het grondgebied Beveren, is de Tweede Gewestplanwijziging, goedgekeurd op 8 september 2000 door de Vlaamse regering. Maar deze versie is geschorst door de Raad van State op...30 juli 2002 waardoor de oorspronkelijke versie van het gewestplan Sint-Niklaas/Lokeren uit 1978 opnieuw gedeeltelijk van kracht werd.

Met name voor de deelgemeenten Doel, Kieldrecht, Kallo en Verrebroek maakt dit een bijzonder groot verschil. Zo blijken de inwoners van Doel volgens de officiŽle Ė door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde Ė informatie in industriegebied te wonen terwijl dit nog altijd woongebied is. De consequenties van deze (bewust?) foutieve voorstelling laat zich raden. De site wordt zowel geraadpleegd door bedrijven als studenten en docenten.

Geo-Vlaanderen is afhankelijk van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Een agentschap dat onder de verantwoordelijkheid valt van minister-president Kris Peeters.

In november 2010 werd over deze valse voorstelling van zaken een klacht geformuleerd. Het Agentschap antwoordde daarop in december als volgt: "De versie van het gewestplan zoals die te raadplegen is op het geoloket is inderdaad nog niet gecorrigeerd conform het arrest van de Raad van State van 30/07/2002. Het departement Ruimtelijke Ordening lanceert binnenkort een bijgewerkte versie van het gewestplan. Ook op het geoloket zal uiteraard de bijgewerkte versie raadpleegbaar worden." Drie maanden na deze klacht is daar nog niets(!) van terug te vinden.

Doel 2020 vraagt aan de Vlaamse overheid dat zij in eerste plaats haar eigen wetten respecteert en een correcte voorstelling van zaken geeft. Zelfs als het gaat over een dorp als Doel...