BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 21 februari 2011

Maatschappij Linkerscheldeoever probeert met leugens te ontsnappen aan dwangsommen rechtbank

Volgens een recente mededeling van de Maatschappij Linkerscheldeoever probeert zij zo goed als mogelijk haar eigendommen te beveiligen. En loopt dààrdoor de factuur voor "de beveiliging" van Doel alsmaar hoger op. Het moet zijn dat het recente getimmer met vezelplaten door afbraakwerken Smet voor astronomische facturen zorgt want andere "veiligheidswerken" werden in Doel afgelopen jaar nog niet waargenomen...

Het is duidelijk dat de Maatschappij met haar mededeling haar wanbeleid probeert te verdoezelen op het ogenblik dat de niet-nakoming van de arresten door de gerechtsdeurwaarder is vastgesteld. Een al te doorzichtig manoeuvre om de opgelegde dwangsommen van de rechtbank te kunnen ontlopen of aanvechten....

Gedurende jaren heeft de Maatschappij al zijn energie gestoken in het wegjagen van de bewoners in Doel. Vervolgens deed men er zowat alles aan om de onleefbaarheid van het dorp te bevorderen. Daartoe werden werkelijk de grofste middelen gebruikt. In verschillende huizen werden in opdracht van de Maatschappij door aannemer Smet deuren en raamkozijnen uit de muur getrokken om ze onbewoonbaar te maken. Recent gebouwde huizen die nog volledig in orde waren (Scheldemolenstraat) of historisch waardevol waren (Hotel Europa, Camermanhuis, diverse 19de eeuwse dokterswoonsten, Saeftinge...) werden het eerst afgebroken. Krotten blijven tot op de dag van vandaag staan... In ganse straten zijn aan de achterzijde systematisch(!) dakramen en tientallen pannen weggehaald. Vrienden van de aannemer of de Maatschappij mogen in de huizen komen halen wat ze kunnen gebruiken. Anderzijds wordt elke aanvraag tot bewoning, gebruik, onderhoud van een huis in Doel door de Maatschappij systematisch afgewezen. En tegen vandalen of rovers wordt niet of nauwelijks opgetreden.

Wat de Maatschappij met medeplichtigheid van de gemeente Beveren aanricht is in Vlaanderen nog niet eerder vertoond: een systematische kapitaalsvernietiging van honderden huizen. Honderden huizen waar op het moment van aankoop niets aan mankeerde. Huizen die werden aangekocht met Vlaams belastinggeld en die men nu systematisch laat leegroven en vernielen zonder dat er tegen wordt opgetreden.

Over de interpretatie van die handelswijze bestaat géén discussie. De verschillende rechtbanken hebben het over doelbewuste verwaarlozing, grove nalatigheid, illegale afbraak door de Maatschappij Linkerscheldeoever. De astronomische bedragen die de Maatschappij Linkerscheldeoever daarvoor zal moeten betalen komen er niet op basis van verzinsels maar werden opgelegd door een rechtbank wiens oordeel over de manier waarop de Maatschappij omspringt met de haar toevertrouwde huizen vernietigend is... De advocaten van Doel 2020 lieten de feiten de voorbije jaren trouwens systematisch vaststellen door een gerechtsdeurwaarder.

De manier waarop de Maatschappij de verantwoordelijkheid van haar wanbeleid nu probeert af te schuiven op onbekenden is ronduit hypocriet. De veiligheidsproblemen die de voorbije jaren door de bewoners werden aangekaart werden op geen enkel moment ernstig genomen. Noch door de Maatschappij, noch door de gemeente Beveren. Méér zelfs: bewoners die de politie verwittigden van inbraken, diefstallen of vandalisme in leegstaande huizen werden systematisch afgewimpeld omdat "zij geen eigenaar zijn van het huis in kwestie"... En daarmee krijgen dieven en rovers in Doel vrij spel van de overheid.... Kan men zich zo iets voorstellen in de rest van Vlaanderen?

Moesten de woorden van directeur Peter Van de Putte en voorzitter Peter Deckers enige waarde hebben dan houden ze ermee op de mensen van Doel te schofferen en gaan ze in dialoog met diegenen die écht bekommerd zijn om de veiligheid en de leefbaarheid van het dorp. Ze zijn daarvoor ten allen tijde welkom.