BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 30 december 2010

Trafiekcijfers Antwerpse Haven blijven ruim onder het niveau van 2008

Doel 2020 vraagt Antwerps Havenbedrijf realiteitszin

Doel 2020 heeft met verbazing kennis genomen van de manier waarop het Antwerps Havenbedrijf de trafiekcijfers voor 2010 interpreteert. Het actiecomité ziet in tegenstelling met gedelegeerd-bestuurder Bruyninckx géén reden tot euforie. Maar eerder een aanzet tot bezinning én herziening van plannen waarvan duidelijk blijkt dat ze veel te groots zijn opgevat. Én haaks staan op de economische realiteit. Dat het Havenbedrijf gisteren (amper enkele weken na de voltooiing van de Scheldeverdieping) alweer pleitte voor een dure Scheldeverdieping is voor het actiecomité de illustratie van het feit dat het de Havenbestuurders ontbreekt aan sérieux. Havenbestuurders die anno 2010 nog altijd denken in termen van groot, groter, grootst... Het getuig niet echt van veel realiteitszin. Vooral omdat tot nog toe in het meest arbeidsintensieve havenwerk amper herstel te noteren valt.

De trafiek in de Antwerpse Haven is inderdaad toegenomen in vergelijking met het rampjaar 2009 maar bereikt nog altijd niet het niveau van 2008... Van het verlies in 2009 met 31,6 miljoen ton overslag is er nog altijd maar goed 20 miljoen ton teruggewonnen. Ook het aantal verhandelde standaardcontainers (TEU) blijft onder het niveau van 2008.

Opmerkelijk daarbij is het ondermaatse presteren van het Deurganckdok. 5 jaar na de ingebruikname van het Deurganckdok wordt er 1,2 miljoen TEU behandeld in het Deurganckdok. Dat is 15%(!) van de totale capaciteit van het dok... En toch blijven mensen als Eddy Bruyninckx beweren dat er naast dat Deurganckdok een nog groter containergetijdendok (in oppervlakte 2 keer het Deurganckdok) moet worden aangelegd in nog maagdelijk poldergebied...

Met dat soort van opbodspelletjes heeft in Vlaanderen niemand iets te winnen. Doel 2020 vraagt aan de havenbestuurders én de Vlaamse overheid dat zij op een ernstige manier omspringen met de ons de resterende open ruimte én het geld van de Vlaamse belastingbetaler. Én... dat er over de noodzaak van een nog verdere uitbreiding van de Haven van Antwerpen een ernstig maatschappelijk debat wordt gevoerd. Vooraleer onomkeerbare beslissingen worden genomen.