BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 september 2010

Opnieuw sloop van woningen in Doel ondanks sloopverbod

Ondoordachte actie van Beverse burgemeester dreigt Vlaamse overheid op te zadelen met financiŽle kater

Deze morgen startte de sloopfirma Smet in Doel met de afbraak van drie woningen. Dat gebeurde in opdracht van de burgemeester van Beveren en (zoals steeds) onaangekondigd. Volgens de burgemeester vormden de woonsten een gevaar voor de openbare veiligheid en kon hij bijgevolg opdracht geven ze te laten slopen. Daarmee geeft Van de Vijver echter expliciet te kennen dat de Maatschappij Linker Scheldeoever (waar de gemeente Beveren een belangrijke aandeel in heeft) het arrest van het hof van beroep in Gent niet uitvoert. De bewonersgroep stuurde deze morgen een deurwaarder ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Ook de advocaten van Doel 2020 kwamen met die reden ter plaatse. Door de ondoordachte actie van de Beverse burgemeester Van de Vijver riskeert de Vlaamse overheid nu een dwangsom te moeten betalen van 500.000 euro per gesloopt huis.

De sloopactie startte deze morgen voor dag en dauw en onaangekondigd. De werken werden (zoals steeds) uitgevoerd door de firma Smet die met zwaar materiaal en op enkele uren tijd het eerste huis neerhaalde, de andere volgden. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver was de sloop noodzakelijk omwille van veiligheidsredenen maar dat wordt door de bewoners en de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder tegengesproken. Het is bovendien vreemd dat het vermeende probleem van 'openbare veiligheid' tot gisteren niet speelde. De ganse zomer liepen er in de straten van Doel duizenden mensen rond. Naar aanleiding van de Scheldewijdingsfeesten op 6 augustus waren zelfs mťťr dan 20.000 mensen op de been in het dorp. Zij liepen allemaal aan betrokken panden voorbij. Zonder problemen voor de openbare veiligheid...

De woning Engelsesteenweg 24 betrof een tamelijk recente alleenstaande woning die niet aan de straat grenst. Een deel van de pannen waren vorige maanden weggehaald door de aannemer of door dieven. De deur was ingestampt en niet hersteld. Engelsesteenweg 45 betreft een rijwoning die deze zomer het slachtoffer werd van (uiteraard onbekende) brandstichters. Onmiddellijk gevaar voor instorting of schade aan de omgeving bestond er nochtans niet. De woning aan Scheldemolenstraat 27 tenslotte bevindt zich al 18 jaar(!) in dezelfde ruwbouwstaat.

Het is duidelijk dat geen van de betrokken woningen onmiddellijk gevaar opleverde. Anderzijds heeft de Maatschappij die verantwoordelijk is voor de verworven woningen in Doel voorbije maanden gťťn enkele poging gedaan om verdere verkrotting of verloedering van deze woonsten tegen te gaan. Daar is zij nochtans door het arrest van het Hof van Beroep toe verplicht. Zo heeft de rechtbank het over:
"het slotvast maken van alle ramen en deuren van de woningen; het nemen van maatregelen ten einde te vermijden dat onbevoegden de bedoelde woningen zouden betreden; het op een normale wijze onderhouden van de terreinen behorende bij bedoelde woningen als een goed huisvader (...)

De "sloop op bevel van de burgemeester" is een procedure die slechts uitzonderlijk wordt gehanteerd. Maar in Doel werd de procedure door Van de Vijver al voor meer dan 40 woningen toegepast! Dat is voor Vlaanderen een absoluut record! De reden voor het veelvuldig gebruik van deze procedure is duidelijk: de normale sloopprocedure kan ontweken, er kan snel gesloopt en er is quasi geen mogelijkheid tot bezwaar. De ijver van Van de Vijver om zijn eigen deelgemeente Doel af te breken dreigt de Vlaamse overheid nu zuur op te breken. Bij twee afzonderlijke uitspraken hebben de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Beroep een dwangsom opgelegd van respectievelijk 250.000 euro en 500.000 euro per onrechtmatig gesloopte woning...