BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 29 november 2009

Slopingsvergunningen historische hoeves te Kieldrecht zijn verstreken

Doel 2020 vraagt gemeente Beveren om actie voor behoud van hoeves

Tijdens de voorbije gemeenteraad in Beveren werd opnieuw ingegaan op het dossier over de met afbraak bedreigde historische hoeves in Kieldrecht.

Uit het antwoord van burgemeester Van de Vijver blijkt dat het college amper op de hoogte is van de ontwikkelingen in het dossier. En ook dat Beveren dringend werk moet maken van een erfgoedbeleid ter zake.

In januari van dit jaar startte de Vlaamse overheid in Kieldrecht met de afbraak van twee historische hoeves in de Arenbergpolder te Kieldrecht. Daaronder het 18de eeuwse Hof ter Walle, de oudste nog bestaande hoeve in de polders. De hoeves lagen voor niets in de weg maar moesten verdwijnen om dat ze aan de rand van een (tijdelijk!) natuurgebied lagen. Actievoerders hielden de hoeves dagenlang bezet. Een petitie leverde op 48u tijd méér dan 1000 handtekeningen op. En ook in de Vlaamse erfgoedwereld werd met ontzetting gereageerd om zo veel kwaadwilligheid van de Vlaamse overheid.

Minister-president Kris Peeters schortte de sloop uiteindelijk op en er kwam een uitgebreid onderzoek van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed.

Daarnaar gevraagd antwoordde burgemeester Van de Vijver afgelopen gemeenteraad dat enkel Hof ter Walle 'een erfgoedwaarde' heeft. Maar daar blijken de onderzoekers dan toch wel een ander idee over te hebben. In een uitgebreide publicatie van het VIOE blijkt nu dat Hof ter Walle een 'hoge erfgoedwaarde' heeft en ook de ander hoeve 'architectuurhistorisch én historisch waardevol' is. Bovendien is volgens de erfgoedonderzoekers verder onderzoek noodzakelijk.

Want ook landschapshistorisch en cultuurhistorisch hebben beide sites (o.m. als merkteken in het landschap) bijzondere waarde.

In zijn antwoord op de gemeenteraad antwoordde burgemeester Van de Vijver dat de schuur van Hof ter Walle 'wellicht zal afgebroken worden om ze vervolgens op een andere locatie weer op te bouwen'. De Vlaamse Landmaatschappij die de omliggende natuurgebieden beheert wil dan weer het historische woonhuis ombouwen 'tot een werfkeet, vergaderruimte en bezoekerscentrum'! Dat alles zou niet alleen een bijzonder dure maar ook een compleet zinloze operatie zijn. Wat er daarna nog overschiet van de 'hoge erfgoedwaarde' van Hof ter Walle laat zich raden... Voor Doel 2020 is het ook een compleet raadsel waarom een historische 18de eeuwse schuur blijkbaar onverzoenbaar is met een naastliggend natuurgebied. Terwijl een werfkeet, bezoekerscentrum, parking,... dat voor de Vlaamse Landmaatschappij niet zijn... Veel logica komt daar niet bij kijken.

Volgens de advocaten van Doel 2020 zijn de slopingsvergunningen voor beide hoeves intussen verstreken. Weliswaar werd van de schuur van Hof ter Walle de dakbedekking verwijderd en werd op het erf van de andere hoeve een bijgebouwtje gesloopt maar dat is volgens de wetgeving onvoldoende. Uit de aanvatting van de werking moet duidelijk de intentie blijken om het hele project door te zetten. En dat is hier duidelijk niet het geval. Het is ook onvoldoende om in de laatste lijn enkele werken uit te voeren die er louter op gericht zijn om het verval van de afbraakvergunning te voorkomen, zonder met de werkelijke afbraak aanvang te nemen. Hiervoor werd trouwens een klacht in ontvangst genomen door de Vlaamse Ombudsdienst.

Daar komt bovenop dat de administratie Erfgoed steeds negatief heeft geadviseerd tegen de afbraak. Ook de gemeente Beveren zelf had de afbraak negatief geadviseerd. De administratie Ruimtelijke Ordening erkent nu in de procedure voor de Ombudsdienst dat de erfgoedwaarde onvoldoende heeft doorgewogen bij de beslissing tot afbraak. Het is bovendien duidelijk dat het recente rapport van het VIOE voor een kentering heeft gezorgd en bewustmaking rond de erfgoedwaarde van beide hoeves.

Beide hoeves zijn nog altijd bewoond. Het zijn echte merktekens in het landschap en de laatste overblijvende authentieke polderhoeves in de streek die getuigen van een belangrijke cultuurgeschiedenis (de Zeeuws-Vlaamse polderexploitatie). De configuratie van beide hoeves is nog steeds intact en de afname van de latere (eterniet) dakbekleding van de schuur laat net toe om deze met weinig kosten te bekleden met een rieten dakbedekking. Op die manier wordt ook het landschap een bijkomend cachet gegeven dat het historisch belang visueel weergeeft. Het is zelfs perfect mogelijk én doelmatig om de historische hoeves te integreren in het natuurproject en aldus de landschappelijke waarde van het project te versterken. Dat zou trouwens ook het zich ontwikkelende plattelandstoerisme in de streek ten goede komen.

Doel 2020 hoopt dan ook dat de gemeente Beveren zich in overeenstemming met haar eigen vroegere advies wil inzetten voor het behoud van dit boerenerfgoed uit de streek.