BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 6 augustus 2010

Doel 2020 sluit kantoren Maatschappij Linker Scheldeoever

Vrijdag 6 augustus om 11u voerde Doel 2020 actie aan het hoofdkantoor van de Maatschappij Linker Scheldeoever. Daarbij werden de toegangen tot het kantoor afgesloten. Half juli werd de Maatschappij Linkerscheldeoever door het Hof van Beroep (opnieuw) een verbod opgelegd om nog verdere sloopwerken uit te voeren in Doel. Bovendien werd de Maatschappij opgedragen de veiligheid te verzekeren van de gebouwen en herstellingswerken uit te voeren. Ondanks die uitspraak van het hof van Beroep gaat de Maatschappij door met haar afbraakpolitiek.

Aan de verloedering en verkrotting wordt NIETS gedaan. Vandalen en rovers kunnen nog altijd ongestoord hun gang gaan. Overal ligt bouwafval.

Positieve projecten zoals een kunstenaarsproject van studenten of de opknapbeurt van de Parochiekring, het resultaat van vrijwilligerswerk van vele maanden, werden voorbije week wťl aangepakt. Met een deurwaarder, met politieoptreden. Daarmee is duidelijk waar voor de Maatschappij Deckers en co de prioriteiten liggen...

Dat alles gebeurt met gemeenschapsgeld door mensen die de verantwoordelijkheid dragen voor de Waaslandhaven maar blijkbaar niets anders te te doen hebben dan te bedenken hoe ze positieve initiatieven in Doel kunnen dwarszitten.

Ondertussen lopen er tegen de Maatschappij en haar vertegenwoordigers klachten wegens belangenvermenging, schriftvervalsing, illegale afbraak, wetsontduiking, sluikstortingen, milieumisdrijven en de vernietiging van historisch erfgoed.

Wat de Maatschappij LSO doet gebeurt onder de paraplu van de Vlaamse regering, met instemming van de meerderheid in het Vlaams Parlement en met het geld van de Vlaamse belastingbetaler. Bij het Vlaams Parlement dringen wij dan ook aan op een doorlichting van deze zogenaamde Maatschappij.

Een deel van de niet opgeruimde rotzooi in Doel werd gedeponeerd waar hij thuishoort: bij de verantwoordelijken van de Maatschappij en de kantoren werden afgesloten worden wegens bewezen onkunde en malversaties.

Verdere info: Jan Creve tel. 0472/55.61.44