BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persbericht Bruno Stevenheydens, 26 mei 2010

Gemeentebestuur verkoopt gemeentelijk patrimonium Doel aan (afbraak) Maatschappij LSO

Gisterenavond op de gemeenteraad werd het voorstel van het college behandeld om het gemeentelijk patrimonium in Doel te verkopen aan de Maatschappij LSO (Linkerscheldeoever). Het betreft het gemeentehuis in de Camermanstraat, het vroegere schoolgebouw (huidig ontmoetingscentrum De Doolen) op de Engelsesteenweg, de Pastorij in de Hooghuisstraat, het sportgebouw op de Engelsesteenweg en twee percelen bouwgrond en dit voor een gezamenlijk bedrag van 1 154 200 euro. Het is duidelijk dat het gemeentebestuur met twee maten en gewichten weegt, de Molen (beschermd monument) welke momenteel nog een horecafunctie heeft wordt niet verkocht, het vroegere schoolgebouw welk nog wel in gebruik is als ontmoetingscentrum 'De Doolen' wordt wel verkocht. De redenen voor de verkoop zijn overduidelijk, de Maatschappij LSO wil de gebouwen zo snel als (wettelijk) mogelijk slopen.

In eerste instantie heb ik gisterenavond getracht om dit punt van de agenda af te voeren. Omdat er momenteel een sloopverbod geldt en de Maatschappij LSO niet in staat is haar eigendommen als een goede huisvader te beheren.

In antwoord op een schriftelijke vraag mbt de verantwoordelijkheden van de Maatschappij LSO ontving ik op 29 april ll. een schriftelijk antwoord getekend door de burgemeester en de secretaris waarin het volgende te lezen staat, citaat:

"De acties die worden ondernomen door de Maatschappij LSO zoals het afsluiten van panden en beveiliging waar mogelijk, worden door vandalisme stelselmatig gesaboteerd. De Maatschappij LSO is niet meer in staat haar eigendommen als een goede huisvader te onderhouden. Het gemeentebestuur werd in kennis gesteld van deze bevindingen." (einde citaat)

Er zijn momenteel verschillende redenen om een verkoop op zijn minst uit te stellen:

  • In Doel wonen nog altijd een aantal eigenaars en huurders. Het gemeentelijk patrimonium verkopen aan een instantie die haar eigendommen bewust laat verkrotten draagt niet bij tot een leefbare omgeving.
  • Het vroegere schoolgebouw wordt nog steeds gebruikt ondermeer tijdens de Scheldewijdings- en Doelse feesten.
  • Doel zal ook deze zomer heel wat dagjestoeristen kennen. Het gemeentebestuur dient haar verantwoordelijkheden zoals het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium zo lang als mogelijk uit te voeren.
  • Het gemeentebestuur heeft in 2006 het standpunt ingenomen om een visie te ontwikkelen van een beperkt behoud van Doel indien er op de site van Doel geen havenuitbreiding zou komen. De verkoop van de gebouwen staat haaks op dit standpunt.
  • Een goedgekeurd havenuitbreidingsplan voor het grondgebied Doel ontbreekt en is geen reden om het gemeentelijk patrimonium te verkopen.
  • Er geldt momenteel een sloopverbod.

Het getuigt van slecht bestuur om gemeentelijke eigendommen te verkopen aan een instantie waarvan men schriftelijk toegeeft dat deze instantie niet in staat is haar eigendommen als een goede huisvader te onderhouden. De gemeente Beveren heeft in tegenstelling met de Maatschappij LSO voldoende personeel om erover te waken dat het gemeentelijk patrimonium zo goed als mogelijk beheerd wordt. Van de Maatschappij kennen we de afbraakprioriteiten en zijn we reeds verschillende keren getuige geweest van de moedwillige beschadiging en verkrotting van heel wat voormalige waardevolle Doelse gebouwen.

Bruno Stevenheydens, gemeenteraadslid