BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 25 mei 2010

College van burgemeester en schepenen te Beveren probeert andermaal Gemeenschapshuis De Doolen te dwarsbomen

Deze keer... drinkwater afgesloten

Nadat eerdere pogingen om de werking in gemeenschapshuis De Doolen in Doel te saboteren allen op niets zijn uitgedraaid heeft het gemeentebestuur van Beveren er nu niets beter op gevonden dan de watermaatschappij de opdracht te geven om de watermeter uit te breken. De bewonersvereniging Doel 2020 vraagt zich af of het college van Beveren niets anders om handen heeft dan dit soort van onnozele pesterijtjes.

De Doolen, ooit de gemeentelijke jongensschool van Doel, is reeds sedert het jaar 2000 een ontmoetingsplaats voor schoolgroepen, jeugdbewegingen en belangstellenden uit alle hoeken van het land ťn daarbuiten die zich op de hoogte willen stellen van wat er in Doel en omgeving gebeurt. Het gebouw lag er jarenlang verwaarloosd bij maar werd door vrijwilligers opnieuw opgeknapt en fungeert nu al tien jaar als gemeenschapshuis en ontmoetingsplaats. En dat tot tevredenheid van de duizenden mensen die er al over de vloer kwamen.

Maar dat is blijkbaar een doorn in het oog van mensen die liever zien dat het gemeentelijk patrimonium wordt vernield dan dat het wordt onderhouden en ten dienste staat van de gemeenschap.

In 2009 deed de gemeente Beveren al een poging om de huisbewaarder van De Doolen uit het gemeenschapshuis in Doel te zetten. Dat gebeurde toen op basis van eenzijdig verzoekschrift waarbij de gemeente het voor de rechtbank had voorgesteld alsof het krakers betrof. Toen bleek dat dit regelrechte onzin was stelde burgemeester Van de Vijver dat de vzw die de vroegere gemeenteschool gebruikt het contract niet naleefde door... bewoning toe te staan in de conciŽrgewoning. De rechtbank van Dendermonde stelde toen de gemeente in het ongelijk en veroordeelde haar tot betaling van de kosten.

Daarop volgend deelde het college mee dat het contract met de vzw beŽindigd werd. Die beslissing diende echter niet door het college maar wel door de gemeenteraad genomen, iets waar de advocaten van Doel 2020 het college ook op wezen. En daarmee vervult De Doolen tot op de dag van vandaag nog steeds zijn functie.

Dat een gemeentebestuur als dat van Beveren uiteindelijk zijn toevlucht neemt tot dit soort van praktijken is tekenend voor het volledig gebrek aan verantwoordelijkheidszin, de complete afwezigheid van enige visie in het college omtrent de bedreigde deelgemeente Doel.

De Doolen, nog altijd eigendom van de gemeente Beveren, wordt in de huidige omstandigheden onderhouden, speelt een belangrijke maatschappelijke rol in de streek en is een ontmoetingsplaats voor de bewoners uit het dorp en de polder. Waarom heeft het college van burgemeester en schepenen in Beveren dan liever dat de gebouwen worden verlaten zodat ze in de kortste keren kunnen worden leeggeroofd en gevandaliseerd?! Waarom heeft het college liever nog een extra-kankerplek in dit dorp waar nog steeds mensen, ouderen en kinderen wonen, dan dat het pand wordt onderhouden door vrijwilligers? Wat is de visie hieromtrent van de gemeente Beveren?

Tot nader order is het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Beveren om in te staan voor de leefbaarheid van haar deelgemeenten en de veiligheid van haar bewoners. Maar daar is in Doel hoe langer, hoe minder van te zien. Blijkbaar weegt die taak niet op tegen de ijver om zich te ontdoen van de gemeentelijke eigendommen en het ganse gebied te herleiden tot een grote kaalgeslagen vlakte. Zonder zin. Zonder mensen.

Als politieke boodschap kan dat tellen.