BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Verslagen hoorzitting Vlaams Parlement

Vier verslagen over hoorzitting van 24 febrruari 2010

  • Vlaams Parlement stuk 447 (2009-2010) – Nr. 1 ingediend op 17 maart 2010 (2009-2010): Verzoekschrift over Doel als woon- en kunstdorp naast de haven. Hoorzitting. Verslag namens de Verenigde Commissies voor Mobiliteit en Openbare Werken en voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Liesbeth Homans en de heer Pieter Huybrechts.
  • Vlaams Parlement stuk 447 (2009-2010) – Nr. 2 ingediend op 17 maart 2010 (2009-2010): Verzoekschrift over Doel als woon- en kunstdorp naast de haven. Verslag namens de Verenigde Commissies voor Mobiliteit en Openbare Werken en voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Liesbeth Homans en de heer Pieter Huybrechts.
  • Vlaams Parlement stuk 385 (2009-2010) – Nr. 2 ingediend op 17 maart 2010 (2009-2010): Voorstel van resolutie van de heren Jan Penris en Filip Dewinter betreffende de toekomst van het polderdorp Doel. Verslag namens de Verenigde Commissies voor Mobiliteit en Openbare Werken en voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie, uitgebracht door de heer Wim Wienen.
  • Vlaams Parlement Stuk 114 (2009) - Nr.2 ingediend op 17 maart 2010 (2009-2010): Voorstel van resolutie van de heer Filip Watteeuw, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heren Dirk Peeters en Hermes Sanctorum betreffende een nieuwe toekomst voor het polderdorp Doel. Verslag namens de Verenigde Commissies voor Mobiliteit en Openbare Werken en voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door de heer Wim Wienen.