BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 16 april 2009

Doel 2020 aangenaam verrast door pleidooi minister-president Kris Peeters voor een 'warm Vlaanderen'

Cijfers Antwerpse Haven illustreren zinloosheid verdere havenuitbreiding

Doel 2020 is aangenaam verrast door het pleidooi van Kris Peeters voor een warm, sociaal en open Vlaanderen. Want daarmee zit de minister-president volledig op dezelfde golflengte als het actiecomitť. De pas vrijgegeven cijfers over de resultaten van de Haven van Antwerpen maken bovendien duidelijk dat een verdere havenuitbreiding ten koste van het dorp Doel en de omliggende polders compleet zinloos is geworden.

Doel 2020 ijvert sedert zijn ontstaan - nu 12 jaar geleden - voor een Vlaanderen waar mens en gemeenschap centraal staan. Voor een economie ten dienste van de mens en havens die in harmonie leven met hun omgeving. Die laatste idee werd met betrekking tot de Haven van Antwerpen concreet uitgewerkt in de publicatie Hub Doel-Lillo. Een concept dat naadloos aansluit bij Peeters pleidooi voor een warm, sociaal en open Vlaanderen.

Een concept ook dat aan belang wint nu de Haven van Antwerpen te maken krijgt met een nooit geziene terugval. 20% minder omzet tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar wil zeggen dat de afwerking van het Deurganckdok waarschijnlijk nog jŗren op zich zal laten wachten. En dat een nog verdere havenuitbreiding (met eventueel een bijkomend superdok) wel helemaal zinloos is geworden. In die zin vormt het pleidooi in Hub Doel-Lillo voor harmonie tussen haven en polder, haven en Scheldedorp een bijzonder actueel alternatief. Dat niet alleen omdat ze gedeeld worden door de minister-president himself maar ook omdat de zachte waarden die erin worden gepromoot een belangrijke economische meerwaarde kunnen vormen.

Kris Peeters maakte vandaag bij de voorstelling van zijn boek duidelijk dat hij nog altijd gelooft in de dialoog. In de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Doel 2020 maakt dan ook graag van de gelegenheid gebruik om de minister-president uit te nodigen voor een dialoog met de meest bedreigde gemeenschap in zijn eigen Vlaanderen. Een gemeenschap van 200 zielen die nu dagdagelijks door politie en bulldozers wordt belegerd in haar eigen dorp. Maar niets liever wil dan te kunnen leven in een warm, sociaal en open Vlaanderen waar er - in plaats van al dat overheidsgeweld - vooral ruimte is voor 'dialoog'. De bewoners van Doel zullen de komende dagen de nodige inspanningen doen om de dialoog met de Vlaamse overheid op te starten. We hopen dat de minister-president het niet alleen bij woorden laat en de uitgestoken hand ook aanneemt.

De brochure Hub Doel-Lillo kan u hier downloaden.