BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 6 januari 2010

Doelenaars vandaag in Vlaams Parlement

15.000 maal neen! aan de vernietiging van het Scheldedorp

Bewoners uit Doel hebben vergezeld van vertegenwoordigers van KunstDoel en Doel 2020 vandaag méér dan 15.000 handtekeningen overhandigd aan het Vlaams Parlement.

Het verzoekschrift heeft als thema 'Doel als woon- en kunstdorp naast de Haven'. De actualiteit van dit voorstel werd vorige week nog eens extra in de verf gezet doordat SP.A-voorzitter Caroline Gennez in een brief aan de internationale kunstenaar Mat Jongenelen te kennen gaf eveneens gewonnen te zijn voor het idee. Zij sprak terzake van een 'win-win operatie'. Ook de huidige economische realiteit geeft dit voorstel alle kansen. Want tot op de dag van vandaag bestaat er namelijk géén enkel concreet plan over wat er met Doel moet gebeuren. En het huidig economisch klimaat maakt de aanleg van een nieuw containergetijdendok hoe langer, hoe onrealistischer. Bovendien is het dorp officieel nog altijd woongebied. Daarom vragen de ondertekenaars aan het Vlaams Parlement om bij de vastlegging van een nieuw bestemmingsplan voor Doel en omgeving het dorp te behouden als woon- en kunstdorp naast de haven.

De initiatiefnemers verzamelden op amper drie maanden tijd méér dan 15.000 handtekeningen om Doel opnieuw op de politieke agenda te plaatsen. Daarmee zijn zij nu zeker van gehoord te worden. Een verzoekschrift dat ondersteund wordt door 15.000 handtekeningen leidt automatisch tot een hoorzitting. Dat is decretaal bepaald. Wanneer die hoorzitting plaatsvindt is nog niet bekend. Dat wordt bepaald door de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans.

Voor Doel 2020 en KunstDoel is de recordtijd waarmee de vereiste handtekeningen werden bijeen gebracht een indicatie dat Doel nog altijd een belangrijk thema is in Vlaanderen. Ook het feit dat de handtekeningen werkelijk uit alle hoeken van het Vlaamse land komen is voor de actiecomités een duidelijk signaal dat men in Vlaanderen genoeg heeft van zinloze verpletterprojecten.

Foto's van de afgifte.