BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 17 april 2009

Nederlands kabinet schrapt ontpoldering Hertogin Hedwigepolder

Vlaamse Regering staat met de billen bloot

Er komt geen ontpoldering in Zeeland om de natuur van de Westerschelde te herstellen. Dat heeft de Nederlandse ministerraad vanochtend besloten. Die beslissing heeft verregaande gevolgen voor Vlaanderen. Het project dat Nederland schrapt vormt namelijk een onverbreekbaar geheel met de ontpoldering van Prosperpolder (ten noorden van Doel). Daar heeft men echter niet gewacht op de beslissing in Nederland. De boeren en eigenaars die er woonden werden er vorig jaar onteigend en ook de werken werden er reeds opgestart. Met een ongekende verwoesting van een van de mooiste polders tot gevolg. Allemaal zinloos dus. Het is een zoveelste illustratie van het wanbeleid dat plaatsvindt op de Linkerscheldeoever.

Volgens een advies van een commissie onder leiding van VVD'er Ed Nijpels zou het onder water zetten van de Hertogin Hedwigepolder en de Belgische Prosperpolder, beiden ten noorden van Doel, op de grens van Nederland met Vlaanderen de beste optie geweest zijn. Die stelling werd mee ingegeven door het feit dat het project (ook het Nederlandse deel) volledig zou betaald worden door Vlaanderen. Het kabinet Balkenende kiest nu voor een plan van de Zeeuwse waterschappen om buitendijkse schorren aan te leggen. Het draagvlak voor ontpoldering is volgens het kabinet te gering. Daarmee staat de regering van Kris Peeters opnieuw met de billen bloot.

Voor Doel 2020 laten deze gebeurtenissen opnieuw zien met welke kortzichtigheid en onnodige voortvarendheid de Vlaamse regering te werk gaat in Doel en de omliggende polders. De beslissing van de Nederlandse regering toont ook aan dat het ŗnders kan. Dat het beleid wťl rekening kan houden met de gevoeligheden van een regio.

Doel 2020 hoopt dat deze zoveelste miskleun op rij minister-president Peeters eindelijk tot bezinning kan brengen. De bewonersorganisatie roept ook de lagere overheden (provincie en gemeente) in Vlaanderen op om het stilzwijgen te doorbreken en opnieuw te kiezen voor de mensen van de regio. In de plaats van vage, megalomane plannen die uiteindelijk onuitvoerbaar blijken.