BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Adres aan de Vlaamse Regering

Mevrouw, Mijne heren,

Exact 20 jaar geleden kregen de bewoners van de Wase gemeente Doel na jaren onzekerheid van de overheid de bevestiging dat hun dorp kon blijven bestaan en nooit zou dienen te verdwijnen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven.

Gedurende bijna 20 jaar hield de overheid zich aan haar belofte maar de plannen voor een containerkade in Doel bedreigen opnieuw rechtstreeks deze gemeenschap van bijna 1.000 zielen.

Er zijn ongetwijfeld tal van economische argumenten die de aanleg van deze containerterminal rechtvaardigen. Maar, wij vragen u, hoe is het met onze samenleving gesteld als dit opweegt tegen het verdwijnen van een volledig dorp en de nu al zwaar getroffen polderdorpen nog zwaarder belast?

Wij zijn er ons van bewust dat heden ten dage werkgelegenheid een ernstige zaak is, ook in dit dossier. Maar vormen de honderden hectaren binnen het havengebied die nog altijd braak liggen dan geen grotere uitdaging op dit gebied?

Mevrouw, Mijne heren,

Wij vragen u niet het voortbestaan van Doel nog 10 of 20 jaar te rekken. Wij vragen u om in dit dossier voorrang te geven aan de mens. Wij vragen u te kiezen voor een dorp, voor een streek, voor een vanuit historisch en ecologisch standpunt gezien, méér dan waardevol gebied.

Wij vragen u een voor Vlaanderen historische beslissing te nemen en het project van een containerterminal in Doel af te wijzen.

december 1997

Het 'Adres aan de Vlaamse Regering' is een initiatief van Doel 2020 dat ijvert voor het voortbestaan van de gemeente Doel in haar huidige vorm. Doel 2020 wijst een verdere aantasting van het Wase polderlandschap van de hand en ijvert ervoor dat de Antwerpse haven haar expansie realiseert binnen de huidige grenzen van het havengebied.

Hieronder vindt u een lijst van de bekendste ondertekenaars:

 • Ludo Abicht
 • prof. Raoul Bauer
 • Phil Bosmans
 • Richard Celis
 • Clem De Ridder
 • prof. Reginald De Schrijver (KUL)
 • prof. Paul De Wispelaere
 • Paula d'Hondt, minister van staat
 • prof. Jaap Kruithof †
 • Ward Leemans †, minister van staat
 • Armand Pien †
 • Mark Platel
 • Bart Plouvier
 • prof. Matthias Storme
 • Walter Van den Broeck, schrijver
 • Piet Van Brabant, journalist
 • Wannes Van de Velde †, zanger
 • Geert Van Istendael, schrijver
 • Monika Van Paemel, schrijfster
 • Anton Van Wilderode †, dichter
 • Luc Versteylen, priester