BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

16 april 2009

Toegemetste kauwennesten

Op 16 april heeft de afbreekfirma Smet in Doel met een speciale hoogtewerker schouwen en gaten in de huizen toegestopt. Naar de vraag van het waarom, antwoordde hij: "die paar stomme vogels hier, gaan mij niet liggen hebben".

De reden is dat milieudiensten afbraak van huizen verbieden wanneer er vogelnesten inzitten.

Het is schrijnend te zien hoe die vogels nu wanhopig proberen hun nesten binnen te geraken. Volgens de politie van Beveren ter plaatse heeft de aannemer alle recht om die schouwen toe te metsen. Is Smet hier inderdaad toe gerechtigd?