VIDEO: Doel, de vernietiging van een dorp

 
  
 

21 april 2009

Groene wereldfietser Fons Mees fietst voor de derde maal voor Doel

Vanaf 9 mei trekt Fons weer 21 dagen lang door Vlaanderen en zal hij evenveel knelpunten bezoeken. Hij fietst voor het behoud van Doel, voor veilige fietspaden in Vlaanderen en voor gezondheid in het kader van de "Kom op tegen kanker" campagne, in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Fietsersbond vzw en de Vlaamse Liga tegen Kanker (weerman Frank De Boosere).

Fons en zijn fietsmakkers vertrekken op zaterdag 9 mei om 10u30 aan het stadhuis in Antwerpen, met de zegen van Luc Versteylen. Van daar rijden zij via de Scheldelaan naar Lillo-Fort, waar ze om 12u30 de veerdienst naar Doel nemen, om dan om 14 uur aldaar te vertrekken naar Beveren.