BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 mei 2009

Sloop van huizen in Doel is onwettig

Hof van Beroep in Gent verbiedt elke verdere sloop in Doel. De zaak gaat terug tot 3 september 2007 waarbij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde op eenzijdig verzoekschrift het verbod had opgelegd nog woningen in Doel te (laten) slopen en dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500.000,00 Euro per inbreuk. Op 18 januari 2008 werden de vorderingen van de inwoners van Doel door dezelfde Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde afgewezen. Een arrest van het Hof van Beroep d.d. 30 april 2009 vernietigt deze beschikking en legt opnieuw een sloopverbod op. Daarmee volgt de rechtbank de stelling van de Doelenaars en hun advocaten Mr. Matthias Storme en Mr. Igor Rogiers dat de sloop in een woongebied – en dat is Doel nog altijd – onwettig is. Doel 2020 betreurt dat - in tegenstelling met de belofte die de advocaten van de Maatschappij Linkerscheldeoever eerder deden – niet gewacht is met de sloop tot deze procedure definitief voorbij was. Het had veel menselijke ellende kunnen vermijden.

Want de manier waarop de voorbije maanden werd gesloopt in Doel, blijft vragen oproepen. Vanwaar al die haast voorbije maanden bij de Vlaamse overheid terwijl er géén enkel project op tafel ligt?

Waarom werden de voorbije maanden systematisch de meest waardevolle en historische huizen vernietigd terwijl men de krotten tot op de dag van vandaag overeind heeft laten staan? Waarom werden systematisch in de nog ongeschonden straten in Doel huizen in de (bewoonde) huizenrij weggeslagen? Terwijl men met een minimum aan hinder én moeite (echte vervallen) huizen had kunnen slopen aan de rand van het dorp. Wie heeft eigenlijk opdracht gegeven om elke morgen opnieuw vanaf zes uur 's morgens - zonder wat voor waarschuwing dan ook aan de bewoners – (bewoonde) straten af te zetten als gold het een staat van beleg?

Sedert de sloopwerkzaamheden begonnen is het aantal onregelmatigheden en overtredingen niet meer te tellen. Dat gaat over vernietiging van nesten van beschermde vogels, geknoei met asbest, het in gevaar brengen van bewoners, tot en met schriftvervalsing door de voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever Peter Deckers. Waarom is hier tot op de dag van vandaag niets tegen ondernomen? Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor deze beschamende, ronduit onmenselijke aanpak?

Op de Internationale Erfgoedconferentie die vorige maand in Mechelen plaatsvond werd naast de vernietiging van de oude binnenstad in Bakoe, Azerbeidjan, Doel vermeldt als 'worst case scenario'. Voor wie luidop droomt van een 'warm, sociaal en open Vlaanderen' (dixit Kris Peeters) kan dat tellen. Gaat minister-president Kris Peeters na dit arrest van het Hof Van Beroep toch nog verder met de verrottingsstrategie in Doel die heel Vlaanderen te kijk zet in de wereld? Of neemt hij eindelijk de uitgestoken hand aan van de Doelenaars om samen te zoeken naar een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen? Van iemand die steeds de mond vol heeft over 'dialoog' zou men mogen verwachten dat hij ook in zijn eigen Vlaanderen de daad bij het woord voegt.

Morgen vindt om 11u in Doel de officiële opening plaats van de tentoonstelling KunstDoel-Inside. Die wordt geopend door de Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux. De aanwezigheid van Anciaux maakt duidelijk dat ook in de Vlaamse Regering de eensgezindheid over het lot van Doel ver te zoeken is. De evenementen van KunstDoel tonen bovendien aan dat er voor Doel een àndere oplossing mogelijk is. Én er ook een draagvlak voor bestaat.