BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

10 december 2008

Opnieuw zestien huizen onder de sloophamer

In Doel gaan binnenkort opnieuw woningen onder de sloophamer. Het gemeentebestuur van Beveren verleende onlangs gunstig advies voor de sloop van zestien huizen in de Camermanstraat, de Engelsesteenweg, de Havenweg, de Hooghuisstraat, de Scheldemolenstraat en de Visserstraat.

"De exacte datum waarop de werken beginnen, ligt nog niet vast maar het zal zeker in het voorjaar zijn', vertelt directeur van de opdrachtgevende Maatschappij Linkerscheldeoever Daan Schalck. 'We wachten eerst nog op enkele sloopvergunningen zodat we de sloopwerken kunnen combineren."