BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Doel 2020, 15 januari 2009

Politie ontruimt bedreigde hoeves!

Deze morgen om 9u30 bereikte ons het bericht dat de politie toch begonnen is met de ontruiming van het bezette Hof ter Walle. Die beslissing zou genomen zijn op het kabinet van Kris Peeters.

Er zijn verschillende actievoerders opgepakt. Andere actievoerders wordt de toegang tot het erf onmogelijk gemaakt. Op deze moment wordt een bijgebouw gesloopt onder massale politiebescherming.

Doel 2020 vindt het onvoorstelbaar dat op een moment dat mensen uit de academische wereld en de erfgoedsector om een gesprek vragen, Kris Peeters de grote middelen inzet om een uniek stuk patrimonium te vernietigen.

We houden u op de hoogte.