BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Naar Boudewijn de Groot, 15 januari 2009

Welterusten, minister-president Kris Peeters

Welterusten, mijnheer de president, slaap zacht.
Slaap maar lekker in je mooie witte huis
Denk maar niet te veel aan al die huizen van arreste
Waar de Doelenaars nu zitten zonder huis
Denk maar niet aan al die afgebroken huizen
Aan dat dorp dat U zo grondig hebt vermoord
Aan het erfgoed dat U laat platwalsen
Voor de glorie en de eer van uw beslist beleid
Meneer de president, slaap zacht