BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 10 december 2008

Rekenkunde volgens de Maatschappij Linkerscheldeoever

In reactie op het persbericht dat Doel 2020 gisteren verspreidde heeft Daan Schalck, directeur van de Maatschappij Linkeroever, meer details gegeven bij de enquête die een studiebureau (!) in opdracht van de Maatschappij heeft uitgevoerd.

Het studiebureau heeft op de kop 52 (!) mensen gecontacteerd. Omdat het gemiddelde gezin in Vlaanderen 2,3 mensen telt heeft men die 52 dan maar vermenigvuldigd met 2,3 zodat ze dus goed kunnen bevonden worden voor 120 ex-Doelenaars... Van de bijna 900 inwoners van 10 jaar geleden worden vervolgens de oorspronkelijke Doelenaars die er nog wonen afgetrokken. Dan zijn er nog 725. En 120 op 725 is een representatieve groep, aldus de logica van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Met dat soort van rekenkunde kan men natuurlijk àlles bewijzen.

Volgens de enquête waar Daan Schalck en Peter Deckers nu mee uitpakken, vindt 58% van de ondervraagde ex-Doelenaars dat de sloop van het dorp kan doorgaan en dat er geen nieuwe bewoners mogen komen. 58%... dat zijn dus zegge en schrijve: 31(!) mensen... van de 900 die er 10 jaar geleden woonden.

De cijfers waar in de persmededeling in alle talen over gezwegen werd, en die Schalck nu vrijgeeft, maken duidelijk wat Doel 2020 gisteren reeds opperde: namelijk dat deze enquête geen enkele wetenschappelijke waarde heeft. En enkel de stemmingmakerij moet dienen. Of dat de taak is van een overheidsinstelling valt sterk te betwijfelen.

Dat het geld van de gemeenschap besteed wordt aan dit soort van 'studies', tart werkelijk de verbeelding. Te meer dat er anderzijds géén frank wordt gespendeerd aan het onderhoud van het aan de Maatschappij toevertrouwd patrimonium in Doel. Dat behoort nochtans - méér dan het laten uitvoeren van onnodige studies - tot de opdracht van de heren Schalck en Deckers.