BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 2 december 2008

Uitspraak strafrechter volgt verdediging Doelenaars

Voor Doel 2020 blijft Vlaamse overheid grootste schuldige

Deze morgen heeft de strafrechter in Dendermonde uitspraak gedaan inzake de beschuldiging van diefstal van water en elektriciteit in Doel. Daarbij kregen 20 Doelenaars opschorting van straf. Voor wie niets van zich liet horen was de strafrechter onverbiddelijk. Zij werden veroordeeld tot een maand met uitstel. Eerder waren voor de raadkamer in hetzelfde dossier ook al een tiental Doelenaars vrijgesproken die konden aantonen dat de overheid zwaar in de fout was gegaan.

Doel 2020 betreurt dat er voor de Doelenaars die aantoonbaar ter goeder trouw handelden, net als voor de raadkamer geen vrijspraak is gekomen. Anderzijds blijkt uit de uitspraak dat de rechter grotendeels de verdediging volgt. Een twintigtal Doelenaars die hun zaak persoonlijk waren komen verdedigen, en konden aantonen dat zij alles in het werk gesteld hebben om zich in regel te stellen, kregen opschorting. En in hetzelfde dossier waren er voor de raadkamer ook al vrijspraken.

Voor Doel 2020 blijft de grootste schuldige de Vlaamse overheid. Die heeft niet alleen jarenlang geweigerd om huizen die nog in perfecte staat waren ter beschikking te stellen van geïnteresseerde families. Ze heeft bovendien ook systematisch nagelaten om op te treden tegen vandalen of rovers die het bouwkundig patrimonium van Doel ten gronde richtten. Géén van de rovers of vandalen die werden gevat door de politie heeft zich ooit voor een rechtbank moeten verantwoorden. Ook al kende men hun namen. Dat diezelfde overheid tegenover de mensen die het wél goed menen elk overleg, élke poging tot minnelijke schikking afwijst en kiest voor gerechtelijke vervolging, is veelbetekenend. En illustreert ten volle de hypocrisie van de betrokken overheden.