BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 november 2008

Gemeente Beveren wil conciŽrge gemeenschapshuis in Doel doen uitzetten op valse gronden

Bewonersvereniging Doel 2020 reageert woedend

Gisteren heeft een deurwaarder in opdracht van de gemeente Beveren een vonnis laten betekenen waardoor de conciŽrge van gemeenschapshuis de De Doolen, de vroegere gemeenteschool in Doel, kan uitgezet worden. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg kwam er op eenzijdig verzoekschrift van de gemeente Beveren maar werd ingediend op valse gronden. Doel 2020 is woedend.

In het verzoekschrift worden de bewoners voorgesteld als baldadige (anonieme) krakers. En dat terwijl er voor het gebruik van de gebouwen al sedert de zomer van 2000(!) een overeenkomst bestaat met de gemeente Beveren. Bovendien heeft de conciŽrge, een geboren en getogen Doelenaar, reeds maanden geleden zijn domiciliŽring aangevraagd op het adres van De Doolen. Die inschrijving werd geweigerd. Zogezegd omdat dit in strijd zou zijn met de beslissing van de Vlaamse Regering. Navraag bij Binnenlandse Zaken maakte duidelijk dat de gemeente Beveren die inschrijving niet kŗn weigeren. Daaropvolgend werd een beroepsprocedure gestart in Brussel die kortelings wordt afgerond. Is dat de reden waarom burgemeester Van de Vijver nu het grove geschut bovenhaalt? En dan maar op valse gronden mensen "onmiddellijk" wil uitzetten?

Dit zijn praktijken die thuishoren in een dictatuur.

Burgemeester Van de Vijver weet zťťr goed met wie hij te maken heeft in De Doolen. Want gedurende mťťr dan 8 jaar bestaat er een overeenkomst over het gebruik van de gebouwen. De conciŽrgewoning is ook al die tijd bewoond geweest door iemand die de zorg voor het gebouw op zich nam. Van "krakers wiens identiteit niet is vast te stellen" is nooit sprake geweest.

Nog steeds volgens de gemeente Beveren zou het gebouw in zulkdanige slechte staat zijn dat bewoning is uitgesloten. Is de gemeente Beveren dan zo kort van geheugen dat ze niet weet dat haar eigen brandweer de gebouwen heeft geÔnspecteerd? Dat ze niet weet dat haar eigen diensten afgelopen zomer nog medewerking hebben verleend aan evenementen op De Doolen? Dat zij deze evenementen mee subsidieert?! Dat haar eigen politieagenten afgelopen zomer (in uniform) kwamen middagmalen op De Doolen?

Is de gemeentesecretaris van Beveren, Jan Noppe, al vergeten dat hij al de medewerkers van De Doolen (schriftelijk) zijn beste wensen aanbood? We kunnen zo gerust nog even doorgaan.

Het is duidelijk dat met deze beleidsdaad(?)op gťťn enkele manier het belang van de inwoners van Beveren wordt gediend. Burgemeester Van de Vijver weet beter dan wie ook wat er gebeurt op het moment dat er in De Doolen geen conciŽrge meer aanwezig is. Dan worden zoals op andere plaatsen in Doel waar men de bewoners verjaagd heeft de gebouwen leeggeroofd en gevandaliseerd. Is het dat wat men wil? Of is het voor het gemeentebestuur een onverdraaglijke gedachte dat er in Doel mensen zijn die zorgzaam omspringen met het bouwkundig patrimonium van de gemeente Beveren? Doel 2020 raadt burgemeester van de Vijver aan om zijn tijd te besteden aan ťchte problemen ipv. aan pesterijen tegenover mensen die zinvol werk verrichten in zijn gemeente. Hij vergist zich grondig als hij denkt dat hij daarin gesteund wordt door zijn inwoners.

Vandaag nog zetten de advocaten van Doel 2020 een verzetsprocedure in bij de Rechtbank in Dendermonde. Of er ook andere acties volgen hangt af van de houding van het gemeentebestuur. Doel 2020 hoopt alleszins dat de rede mag terugkeren bij het gemeentebestuur van Beveren. Burgemeester Van de Vijver weet dat wij openstaan voor dialoog en constructieve oplossingen. Maar er evenmin voor terugschrikken om gepast actie te voeren als men ons geen andere keuze laat.