BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 november 2008

Festival van de politiek buigt zich vandaag over Doel

Vandaag vindt in het Vlaams Parlement voor het eerst het 'Festival van de politiek' plaats. Daarbij krijgen een tiental mensen de gelegenheid om een vraag te stellen aan de zes fractieleiders van de verschillende politieke partijen.

Een van de vragen die weerhouden werd is die van Antwerpenaar Fons Mees. Mees ondernam in het voorjaar nog een 6 weken durende fietstocht door Vlaanderen waarbij hij bij tientallen burgemeesters de zaak van Doel ging bepleiten. Hij werd toen al door de verschillende Vlaamse partijen ontvangen in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Vandaag mag hij de fractieleiders van diezelfde partijen aan de tand voelen over hun houding tegenover het bedreigde polderdorp.

Het uitgangspunt van Mees is klaar: Doel is officieel nog altijd woongebied. Er is géén enkel plan dat een dringende opruiming van het dorp vereist. Waarom wil men dan een einde maken aan het woonrecht voor de bewoners? Waarom kan het dorp zijn functie van woongebied niet behouden?

Fons Mees houdt zijn tussenkomst tegenover de verschillende fractieleiders in het Vlaams Parlement vandaag, zaterdag, om 16u. U bent daar natuurlijk ook hartelijk welkom.

Fons is tevens te bereiken op het nummer 0478/62.68.89