BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 4 november 2008

Tientallen Doelenaars voor correctionele rechtbank in Dendermonde

Beschuldigingen van 'diefstal van water en elektriciteit' blijken weinig om het lijf te hebben

Deze morgen dienden voor de correctionele rechtbank van Dendermonde een 50-tal Doelenaars en voormalige bewoners te verschijnen op beschuldiging van diefstal van water en elektriciteit. Een twintigtal onder hen kwam ook effectief opdagen om zijn verdediging op te nemen.

De feiten dateren uit de periode 2004 tot 2006. Door de systematische weigering van de Maatschappij Linkerscheldeoever om leegstaande huizen te verhuren aan belangstellenden werden steeds meer huizen ingenomen door jonge mensen en kunstenaars die ze ook onderhielden en opknapten. Op aanstichten van de Maatschappij Linkerscheldeoever weigerden de nutsmaatschappijen echter te voorzien in water en elektriciteit waardoor de nieuwe bewoners soms ongewild in de illegaliteit terechtkwamen.

Uit de pleidooien van advocaten en gedaagden voor de rechtbank bleek dat de meeste bewoners er alles aan gedaan hebben om zich in regel te stellen. Dat konden de gedaagden ook bewijzen op basis van documenten. Maar er kwam nooit een antwoord. Een vrouw had zélf een watermeter laten plaatsen en al de gegevens doorgespeeld aan de watermaatschappij. Maar ook zij kreeg nooit reactie, zelfs niet nadat ze bij haar vertrek uit de woning de eindcijfers had doorgegeven. Eén man had verschillende keren een waterlek in zijn tuin gemeld. Maar de watermaatschappij kwam nooit langs.

Voor wat de zogenaamde diefstal van elektriciteit betreft, bleken van de gedaagden slechts 4 onder hen niet in regel te zijn met de betaling van hun elektriciteitsrekening. Bovendien hadden zij te kennen gegeven dat ze ingaan op een minnelijke schikking.

De beklaagden uit Doel pleitten voor vrijspraak omdat het overduidelijk is dat er geen bedrieglijkheid in het spel is. Het openbaar ministerie pleitte dat de misdrijven bewezen waren, maar drong niet aan op straffen. Zij pleitte voor opschorting van straf.

Voor Doel 2020 is met de zitting alleszins bewezen dat de beschuldigingen van 'diefstal' schromelijk overtrokken zijn. Het is duidelijk dat de Maatschappij Linkerscheldeoever alles heeft gedaan om een oplossing voor de nieuwe bewoners te dwarsbomen en enkel uit was op een confrontatie met bedoeling de Doelenaars en de actie voor het behoud van Doel te criminaliseren. Heeft zij daarbij de nutsmaatschappijen proberen manipuleren?

Er blijft alleszins de vraag waarom de nutsmaatschappijen - die toch een sociale functie vervullen - op géén enkel moment zijn ingegaan op pogingen tot vergelijk met de bewoners. Zelfs niet nadat deze werden geregulariseerd door de gemeente Beveren.

Uitspraak volgt op 2 december.