BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Doel 2020 - 30 september 2008

Brief aan de gemeenteraadsleden van Beveren

Beveren, 'heerlijkheid'.... maar niet voor iedereen.

Voorafgaand aan het college van vorige week vroeg Doel 2020 aan het college van burgemeester en schepenen toestemming om bij het begin van de gemeenteraad kort het woord te mogen voeren. Gezien de bewogen gebeurtenissen van vorige week leek het ons méér dan zinvol om aan de gemeenteraadsleden uit eerste hand verslag te kunnen uitbrengen over wat er voorbije weken in Doel is gebeurd. Gisterenavond werden wij echter schriftelijk in kennis gesteld van het feit dat men ons dit weigert.

Misschien is dat niet zo verbazend. Sedert weken staat Doel in het middelpunt van de belangstelling. Mensen uit alle hoeken van Vlaanderen drukken hun verontwaardiging uit over wat er gebeurt. Het aantal onregelmatigheden is nog amper te tellen. Maar op het gemeentehuis van Beveren blijft men doen alsof er in de noordelijke deelgemeenten niets aan de hand is.

Volgens de burgemeester van Beveren was het brutaal optreden van afgelopen weken nodig uit 'veiligheidsoverwegingen'. Maar handelt iemand die bekommerd is om de veiligheid van zijn mensen op deze manier?

In welke deelgemeente van Beveren kunnen tientallen afbraakcontainers wekenlang op de openbare weg blijven staan?

Waar in Beveren kunnen kranen met rupsbanden van 6u 's morgens vrij door de dorpskom denderen?

In welke straten van Beveren kan een huis in alle vroegte met de bulldozer platgegooid zonder dat de bewoners van de aanpalende woning daarvan worden verwittigd?

Waar kunnen huizen waar géén sloopvergunning voor is 'per ongeluk' zo zwaar beschadigd worden dat er een ganse hap uit het dak is?

Waar kunnen medewerkers van de 'Maatschappij' zich gewoon met de koevoet toegang verschaffen tot woningen om te zien "of ze te renoveren zijn"?

Het zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange reeks van incidenten die zich voorbije weken hebben voorgedaan. Wat momenteel in Doel gebeurt heeft de allure aangenomen van georganiseerde barbarij, van een strafexpeditie tegen de eigen bevolking. En dat enkel en alleen omdat de mensen uit Doel het lef hebben op te komen voor hun eigen dorp. Omdat ze er op blijven wijzen dat er géén enkel concreet en uitvoerbaar plan bestaat voor Doel en omgeving.

Twintig jaar geleden ontstond er in Vlaanderen een golf van sympathie met de dorpen die in Roemenië werden bedreigd door de megalomane plannen van dictator Ceaucesu. Ook Beveren deed toen vol enthousiasme mee met de solidariteitsacties voor het behoud van die Roemeense dorpen. 20 jaar later – op het moment dat zich hetzelfde voordoet aan de eigen voordeur – zit Beveren zélf aan tafel met de Ceaucescu's. Blijkbaar is het goed kersen eten met dorpsopruimers.

Maar het komt de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur niet ten goede. Beveren mag zich dan aanprijzen als hedendaagse 'heerlijkheid', voor een deel van haar bewoners is daar niets van te merken. Die krijgen enkel te maken met hardheid en brutaliteit, onbegrip en een behandeling als tweederangsburgers. Heeft onze burgervader, heeft het college, heeft onze secretaris al eens nagedacht over wat ze daarmee eigenlijk denken te bereiken? Hebben de geachte leden van de gemeenteraad al eens nagedacht of ze dit in hun gemeente zomaar kunnen laten gebeuren? Het is een vraag waar ieder van u vroeg of laat - tegenover àlle inwoners van Beveren – zal op moeten antwoorden.

Doel 2020