BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 9 september 2008

Doelenaars zijn géén dieven

Stop twee maten en gewichten

Vandaag heeft de raadkamer van Dendermonde 57 Doelenaars doorverwezen naar de correctionele rechtbank op beschuldiging van diefstal van water en/of elektriciteit.

Enkel een handvol Doelenaars dat vorige week zijn situatie persoonlijk was komen toelichten werd vrijgesteld van vervolging. Daarmee maakt de rechtbank duidelijk dat zij gegronde twijfels heeft bij de beschuldigingen van de overheid. Maar anderzijds neemt zij met de doorverwijzing het zekere voor het onzekere. Voor Doel 2020 is de procedure de zoveelste illustratie van de intimidatiepolitiek die de overheid nu al jaren volgt in Doel. Het laat ook zien hoe er in het dorp een politiek van twee maten en twee gewichten wordt toegepast.

De beschuldigingen dateren van twee jaar geleden. De systematische weigering door de Maatschappij Linkeroever om de leegstaande maar bewoonbare huizen ter beschikking te stellen van kandidaat-huurders leidde er toen toe dat kandidaat-bewoners zelf huizen in beheer namen. Dat zorgde voor een enorme opwaardering van het dorp. Maar de gemeente Beveren weigerde de nieuwe bewoners in te schrijven en alle pogingen die toen door de bewonersvereniging Doel 2020 werden aangewend om te komen tot een regularisatie ten aanzien van de nutsmaatschappijen botsten op een categoriek neen. Elke aanvraag om de elektriciteit- en waterrekening te kunnen betalen werd onder druk van de Maatschappij Linkeroever en de Intercommunale Land van Waas systematisch geweigerd. Méér zelfs iedereen die zijn goede wil toonde door de watermaatschappij te contacteren met de vraag om een meter wordt vandaag als een ordinaire dief doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Ongetwijfeld een unicum in de geschiedenis van de nutsmaatschappijen in ons land...

De willekeur van de ganse operatie blijkt ook uit de samenstelling van de groep beschuldigden. Want de 57 die nu doorverwezen worden, zijn niet alleen voormalige krakers. Er bevinden zich zelfs mensen bij die steeds op een reguliere manier gehuurd hebben in Doel maar wiens betalingen eenvoudig werden geweigerd...

Voor Doel 2020 is de doorverwijzing van vandaag de zoveelste illustratie van de manier waarop verschillende overheden samenspannen om Doel en de Doelenaars klein te krijgen. En dat door overheden die er zelf niets aan gelegen om elke regelgeving met de voeten te treden. Om Doel kapot te krijgen is blijkbaar alles toegestaan. Zelfs de vervolging van mensen die met de beste bedoelingen gehandeld hebben. Dat een overheid zijn toevlucht neemt tot zulke pesterijen is tekenend voor het niveau waarmee men in het dossier Doel zijn gelijk wil halen.