BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 14 augustus 2008

Afbraakwerken in Doel hervat, gestopt, en weer hervat

Ondanks de aankondiging van de aannemer om alle sloopwerken in Doel op te schorten zijn de werken toch weer hervat.

Daarop hebben een aantal actievoerders de omliggende daken van huizen bezet. Ondanks die bezetting ging de sloop van betrokken huizen toch door. De kraan hield slechts op als er pers en er verschillende gemeenteraadsleden op de scène verschenen.

De bulldozers reden daarop naar een andere plaats in het dorp om sloopwerken aan te vatten. Terwijl men elders probeert om straten af te sluiten.

Blijkbaar is het van geen tel dat er ondertussen ook nog mensen wonen in Doel. Met de handelswijze van de Maatschappij die de sloop van Doel – hoe dan ook – wil doorzetten lijkt Doel momenteel wel een oorlogsgebied.

Doel 2020 vraagt dat de overheden hun gezond verstand gebruiken en ophouden met deze zinloze en lukrake afbraakacties die ook mensen in gevaar brengen.

Doel 2020 vraagt dat alle afbraakwerken worden opgeschort en dat er gesprek komt in plaats van het brutale geweld waar Doel nu mee wordt geconfronteerd.