BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 12 augustus 2008

Maatschappij Linkeroever wil morgen sloop doorzetten

Actievoerders barricaderen zich in bedreigde huizen

Na de mislukte poging tot sloop vandaag in Doel komt er morgen een nieuwe poging tot sloop van de woningen in de havenweg. Naar wij uit goede bron vernamen heeft er deze avond een overleg plaatsgevonden tussen de sloper en de verschillende betrokken instanties. Daarbij zou overeen gekomen zijn dat de sloop van 12 woningen in Doel morgen absoluut doorgaat. Welke middelen daarvoor zullen ingezet worden is ons onbekend.

Om de sloop te voorkomen hebben een tiental actievoerders van Doel 2020 zich deze avond gebarricadeerd in de bedreigde huizen. Zij zullen morgen vanaf 8u samen met andere actievoerders opnieuw actie voeren.