BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020 - 28 juli 2008

Vonnis Raad van State maakt geen einde aan problematiek rond mogelijke havenuitbreiding

Doel 2020 hekelt houding Maatschappij Linkeroever

De Raad Van State heeft de vordering van Doel 2020 tegen de 'tenuitvoerlegging' van de sloopvergunning voor 23 woningen afgewezen. De argumentatie die daarbij wordt gehanteerd is op zijn minst verrassend...

Volgens de Raad van State zouden de argumenten van 6 inwoners van Doel te vaag zijn. Bovendien zou er geen sprake zijn van hoogdringendheid. En dat terwijl de verantwoordelijken van de Maatschappij Linkerscheldeoever openlijk verklaren dat reeds in augustus de huizen in de Havenweg tegen de grond gaan.

Tenslotte zouden de inwoners onvoldoende kunnen aantonen dat zij onherstelbare schade lijden ten gevolge van de afbraak. Vooral dat laatste klinkt zeer vreemd, vermits Doel niet alleen op de kaart staat als woongebied, maar als "woongebied met culturele, historische en esthetische waarde".

De uitspraak van de Raad van State is een tegenslag voor de Doelenaars. Maar het vonnis verandert ten gronde niets aan het dossier. Het neemt evenmin weg dat de Vlaamse Regering met het dorp Doel nog altijd met een huizenhoog probleem blijft opgezadeld. Want een concreet project, gesteund op wet en decreet, waarvoor Doel moet wijken, is er nog altijd niet!

In die zin ergert de bewonersvereniging Doel 2020 zich ook aan de houding van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Die verklaarde zopas 'verheugd te zijn met het vonnis'. Een overheidsinstelling die blij is dat ze huizen mag afbreken in een historisch waardevol dorp... En dat zonder dat ze een concreet project heeft voor de site. Het is waarschijnlijk nog niet eerder vertoond.

Enkele weken geleden had Vlaams minister-president Kris Peeters het inzake mogelijke havenuitbreiding op Linkeroever over het "maatschappelijk meest haalbaar alternatief". Als woorden nog een betekenis hebben voor de minister-president, wil dat zeggen dat er inzake de projecten op Linkeroever én dus ook over de toekomst van Doel, een maatschappelijk en politiek debat dient te komen. Dat hoort zo in een samenleving waar democratische waarden nog betekenis hebben.

Als de omschrijving "maatschappelijk meest haalbaar alternatief" in de feiten niets meer is dan een maskerade voor een nieuw rondje achterkamertjespolitiek, kan men misschien beter meteen ook het woord democratie schrappen.