BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020 - 5 juli 2008

Actiecomité toont keerzijde van de medaille

Alternatieve infopunten en rondleidingen op dag van de Antwerpse Haven

Naar aanleiding van de Antwerpse havendag voert Doel 2020 een ganse dag actie in de Antwerpse Haven. Zo worden er langs de verschillende routes van de havendag alternatieve infopunten opgezet. Leden van het actiecomité geven ook alternatieve rondleidingen.

Daarmee wil Doel 2020 op de havendag een leemte invullen. Voor het actiecomité kan het niet dat er uitsluitend gefocust wordt op economie en natuur. Terwijl mens en landbouw die sedert eeuwen dit gebied hebben gevormd worden genegeerd.

Het actiecomité wil de bezoekers ook wijzen op het historisch erfgoed in de streek. Dat wordt door toedoen van de havenautoriteiten systematisch vernietigd zonder dat daartoe dwingende redenen zijn.

U kan onze infopunten (vanaf 10u30) contacteren via volgende nummers:

Doel 1 algemene coördinatie en onthaal (haven) tel. 0495/16.64.75
Doel 2 (De Doolen) tel. 0479/990671
Doel 3 (Polder Ouden Doel) tel. 0479/209186
Oudarenbergpolder tel. 0472/55.61.44
Natuurontwikkelingsgebieden Linkeroever (mobiele groep 1 &2) tel. 0475/953184
Nieuwstorten Linkeroever tel. 0478/452299

Wij geven u ter plaatse graag de nodige toelichting.