BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020 - 3.07.2008

Ontpoldering rond Doel nog altijd geen evidentie

Scheldeverdragen mogelijk naar af door afwijzing ontpoldering door Nederlandse 1ste kamer

De bijna voltallige Eerste Kamer is tegen het onder water zetten van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder.

Dat bleek uit een debat dinsdagavond met landbouwminister Gerda Verburg en staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat over de ratificatie van de vier Scheldeverdragen met Vlaanderen. Hoewel de ontpoldering daar slechts een klein onderdeel van uitmaakt, dreigt de goedkeuring van alle overeenkomsten door de opstelling van de Eerste Kamer spaak te lopen. In Nederland wijzen de meeste partijen op het gebrek aan draagvlak voor de plannen. Ook vinden zij het in een tijd dat de voedselprijzen sterk stijgen niet te verkopen dat er landbouwgrond onder water wordt gezet.

De ontpoldering van de Hedwigepolder is onlosmakelijk verbonden met de ontpoldering van Prosperpolder op Vlaams grondgebied. Die zit al in een vergevorderd stadium. Maar als de ontpoldering van de Hedwigepolder niet doorgaat vervalt het gans project. Mogelijks komen daardoor zelfs ŗlle Scheldeverdragen op losse schroeven te staan.

De handelswijze in Nederland staat in schril contrast met Vlaanderen. Hier werd amper gediscussieerd over het ingrijpende project. Deze week werd de laatste eigenaar bij spoedprocedure onteigend. Een beetje vreemd voor een project waarvan verre van vaststaat dat het wel kan doorgaan. De ontwikkeling in Nederland geeft alleszins een stevig argument aan de betrokkenen die de inrichting van het intergetijdengebied willen aanvechten voor de Raad van State.