BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 11 februari 2009

Kris Peeters geeft foutieve informatie aan Vlaamse parlementsleden

Doel 2020 wil gesprek met kabinet

In antwoord op een schriftelijke vraag van Dirk De Cock over de met sloop bedreigde historische hoeves in Kieldrecht geeft minister-president Kris Peeters fundamenteel verkeerde informatie. De minister verdedigt de keuze voor afbraak van de historische hoeves omwille van de ligging van de hoeves in een natuurgebied. Maar dat klopt niet.

De boerderijen die in der minne werden verworven liggen in het ene geval (Oud Arenberg 71) niet midden in maar vlak bij een druk bereden weg aan de rand(!) van het natuurgebied Putten-West. In de andere gevallen liggen betrokken boerderijen (dus ook het zéér waardevolle Hof ter Walle op Oud Arenberg 73) zelfs volledig buiten het natuurgebied Putten-West. Putten-West werd indertijd zodanig uitgetekend dat alle hoeves buiten het gebied vallen...én bewoning zou mogelijk blijven voor wie niet in der minne wilde verkopen. De voorgenomen afbraak heeft dus in tegenstelling met wat de minister beweert niets te zien met de realisatie van het natuurgebied.

Volgens Kris Peeters bevestigen recente monitoringgegevens van 2008 dat er in de buurt van de hoeves minder nesten van weidevogels zitten dan in de rest van het natuurgebied... Heeft de minister het al ooit meegemaakt dat er méér weidevogels zitten op een boerenerf of aan de rand van een weg dan midden in een weiland? Dit zijn ronduit belachelijke argumenten. Dat men daarbij (bewust) voorbij gaat aan de ecologische waarde van het oude boerenerf omdat o.m. zwaluwen niet passen in 'het plan' van de minister is méér dan veelzeggend.

Uit de rest van het antwoord blijkt vooral een groot gebrek aan cultuurhistorisch inzicht. Van het eeuwenoude Hof ter Walle wil de minister-president namelijk het "hoofdgebouw" laten staan maar de andere even oude bijgebouwen (waaronder de oudste schuur uit de regio) wil hij wél laten afbreken...

Waarom voor de realisatie van een tijdelijk natuurgebied een definitieve afbraak van eeuwenoude gebouwen nodig is die buiten dat natuurgebied liggen heeft de minister in zijn antwoord niet verteld.

Voor Doel 2020 betreft het hier géén details. Vanuit de Erfgoedgemeenschap Doel en vanuit de academische wereld kreeg de minister de voorbije weken correcte én volledige informatie doorgespeeld. Waarom gaat hij daar dan op géén enkel moment op in? Waarom geeft hij aan een Vlaams parlementslid foutieve informatie?

Doel 2020 vraagt aan minister-president Kris Peeters dat hij de dossiers over Doel en de polders ernstig neemt. Historisch erfgoed is té belangrijk om er zich van af te maken met nattevingerwerk. Mensen zijn dat evenzeer. Dat kan Kris Peeters niet blijven negeren. Om die reden wil Doel 2020 dan ook een dringend onderhoud met het kabinet van de minister-president.